تشکیلات تهران حزب توده به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع: تشکیل جلسه کمیته روشنفکران 28 بهمن 1347 178
موضوع: انتشار نشریه ضمیمه ماهنامه مردم 28 اسفند 1347 181
موضوع: ملاقات دو نفری 6 فروردین 1348 182
موضوع: تشکیل جلسه کمیته آ 11 فروردین 1348 184
موضوع: فرار چهار نفر از افراد گروه جزنی از زندان 19 فروردین 1348 185
موضوع: تشکیل جلسه کمیته ب 19 فروردین 1348 187
موضوع: ملاقات طاهری با سید حمید موسوی 30 فروردین 1348 191
موضوع: ملاقات طاهری با سید حمید حسینی و معمار صالحی 30 فروردین 1348 192
ملاقات رابط کمیته‌ها با مهدی سلیمانی 2 اردیبهشت 1348 194
موضوع: ملاقات دونفری 2 اردیبهشت 1348 195
موضوع: تکثیر عکس روزبه1 13 خرداد 1348 196
تشکیل جلسه 15 اردیبهشت 1348 198
ملاقات دو نفر از اعضای کمیته ب 21 اردیبهشت 1348 199
ملاقات دو نفری 21 اردیبهشت 1348 201
تشکیل جلسه کمیته ب 30 اردیبهشت 1348 202
درباره: ملاقات یکی از اعضای کمیته تشکیلات تهران با اعضای بوروی حزب منحله توده 1 خرداد 1348 204
ملاقات حزبی 4 خرداد 1348 214
موضوع: تشکیل جلسه درآبادان 7 خرداد 1348 217
موضوع: تشکیل جلسه در آبادان 7 خرداد 1348 218
تشکیل جلسه کمیته ب 13 خرداد 1348 219
تشکیل جلسه کمیته ب 14 خرداد 1348 221
تشکیل جلسه کمیته آ 22 خرداد 1348 225
تشکیل جلسه 31 خرداد 1348 227
تشکیل جلسه 12 تیر 1348 229
موضوع: تشکیل جلسه کمیته بخش ج (کمیته دهقانی) 23 تیر 1348 232
موضوع: ملاقات دو نفری 23 تیر 1348 234
انتشار نشریه شعله جنوب شماره هفدهم ارگان تشکیلات 24 تیر 1348 235
تشکیل جلسه کمیته ب 2 مرداد 1348 236
تشکیل جلسه کمیته بخش دانشگاه 2 مرداد 1348 237
تشکیل جلسه کمیته آ 4 مرداد 1348 239
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.