تشکیلات تهران حزب توده به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
بازجویی عباسعلی شهریاری‌نژاد* - 1
موضوع: تصمیمات کمیته مرکزی حزب منحله توده درباره ادامه مبارزات حزبی در ایران 3 خرداد 1343 49
موضوع: آقای مهندس قاسمی 3 خرداد 1343 50
موضوع: حزب منحله توده 3 خرداد 1343 51
گزارش اطلاعات داخلی 5 خرداد 1343 52
موضوع: اعزام کادرهای حزبی از خارج به ایران 28 خرداد 1343 53
موضوع: فعالیت حزب منحله توده 4 تیر 1343 54
موضوع: حزب منحله توده 15 تیر 1343 56
موضوع: شعله جنوب ارگان تشکیلات خوزستان حزب توده ایران 2 آبان 1343 57
موضوع: تشکیلات حزب توده تهران 13 آبان 1343 58
موضوع: تشکیلات حزب توده تهران 18 آبان 1343 60
موضوع: انتشاراعلامیه تشکیلات حزب توده تهران 15 آذر 1343 61
موضوع: انتشار اعلامیه 16 آذر 1343 62
موضوع: انتشار نشریه شماره /3 تشکیلات خوزستان حزب منحله توده 2 دی 1343 63
موضوع: تصمیم خرید یک دستگاه چاپ 24 دی 1343 64
موضوع: تغییرات در سازمان تشکیلات حزب منحله توده تهران 26 دی 1343 65
موضوع: انتشار نشریه جنوب 4 بهمن 1343 66
موضوع: فعالیت حزب منحله توده در گیلان 15 بهمن 1343 67
موضوع: وضع مالی تشکیلات حزب منحله توده خوزستان 15 بهمن 1343 68
موضوع: تشکیل پلنوم یازدهم 1 اسفند 1343 69
موضوع: انتشار نشریه شعله جنوب 3 فروردین 1344 70
موضوع: انتشار نشریه ضمیمه مردم از طرف تشکیلات حزب توده تهران 11 فروردین 1344 72
موضوع: نظریه کمیته مرکزی حزب منحله توده به شاهنشاه درباره سوء قصد اخیر 4 اردیبهشت 1344 73
موضوع: شایعه در بین افراد حزب منحله توده بر علیه شورویها 30 اردیبهشت 1344 75
موضوع: نشریه شماره 7 شعله جنوب 15 تیر 1344 77
موضوع: انتشار جزوه از طرف تشکیلات حزب منحله توده ایران 13 شهریور 1344 78
موضوع: رادیو پیک 29 تیر 1344 79
موضوع: بهمن بهادری قشقایی1 8 آبان 1344 80
موضوع: نظر یکی از منابع نفوذی در حزب منحله توده درباره غائله فارس و بهمن قشقایی 24 آبان 1344 81
موضوع: انتشار اعلامیه 20 بهمن 1344 83
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.