تشکیلات تهران حزب توده به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع: انتشار اعلامیه 26 شهریور 1347 119
موضوع: انتشار اعلامیه پیرو 21229 /20 1ﻫ 2 ـ 26 /6 /47 28 شهریور 1347 120
موضوع: انتشار نشریه شماره هفتم پیکار 28 شهریور 1347 121
موضوع: انتشار تراکت 1 مهر 1347 122
موضوع: ملاقات مسعود با یکی از اعضاء روشنفکران به نام مستعار (بهمن) 2 مهر 1347 123
موضوع: انتشار تراکت از طرف تشکیلات تهران 2 مهر 1347 124
موضوع: جلسه کمیته کارگری 6 مهر 1347 125
موضوع: انتشار نشریه ضمیمه مردم 6 مهر 1347 127
موضوع: اعتصاب غذای جزنی و افراد وابسته به آن 6 مهر 1347 128
موضوع: جلسه کمیته روشنفکران 13 مهر 1347 130
موضوع: انتشار نشریه ماهنامه ضمیمه مردم 16 مهر 1347 133
موضوع: تشکیل جلسه 20 مهر 1347 134
موضوع: تشکیل جلسه 20 مهر 1347 135
موضوع: تشکیل جلسه 21 مهر 1347 138
موضوع: تشکیل جلسه روشنفکران 8 آبان 1347 139
موضوع: تشکیل جلسه کمیته روشنفکران 11 آبان 1347 142
موضوع: ملاقات طاهری با بهمن 23 آبان 1347 145
موضوع: ملاقات طاهری با بهمن 4 آذر 1347 147
موضوع: تشکیل جلسه کمیته روشنفکران 9 آذر 1347 148
موضوع: تشکیل جلسه کمیته روشنفکران 16 آذر 1347 149
موضوع: انتشار تراکت کوچک به مناسبت 16 آذر1 17 آذر 1347 154
موضوع: تشکیل جلسه روشنفکران 27 آذر 1347 155
موضوع: انتشار اعلامیه صنفی و تراکت 2 دی 1347 158
موضوع: ملاقات دو نفری 2 بهمن 1347 159
موضوع: تشکیل جلسه کمیته روشنفکران 9 بهمن 1347 160
موضوع: تشکیل جلسه روشنفکران 14 بهمن 1347 163
موضوع: تشکیل جلسه کمیته روشنفکران 19 بهمن 1347 170
موضوع: تشکیل جلسه روشنفکران حزب منحله توده 21 بهمن 1347 173
موضوع: تشکیل جلسه کمیته روشنفکران 22 بهمن 1347 175
موضوع: تماس حزبی 27 بهمن 1347 177
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.