تشکیلات تهران حزب توده به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع: فعالیت در منطقه لرستان 9 مرداد 1348 240
تشکیل جلسه کمیته ب 20 مرداد 1348 241
موضوع: ملاقات بهمن با پرویز صادقی 28 مرداد 1348 243
تشکیل جلسه کمیته بخش 1 1 شهریور 1348 244
تشکیل جلسه 11 شهریور 1348 247
انتشار ضمیمه ماهنامه مردم 24 شهریور 1348 249
تشکیل جلسه کمیته ب 20 مهر 1348 250
موضوع: ملاقات مسعود با مهندس لاهیجانی 21 مهر 1348 253
تشکیل جلسه کمیته ب 24 مهر 1348 254
تشکیل جلسه کمیته ب 24 مهر 1348 257
تکثیر اساسنامه حزب منحله توده ایران از طرف تشکیلات تهران 1 آبان 1348 259
تشکیل جلسه کمیته بخش روشنفکران 3 آبان 1348 260
تشکیل جلسه 12 آذر 1348 263
تشکیل جلسه کمیته ب 17 آذر 1348 264
تشکیل جلسه کمیته ب 17 آذر 1348 267
تشکیل جلسه کمیته ب 19 آذر 1348 269
اظهارات مهدی سلیمانی 19 آذر 1348 271
تشکیل جلسه کمیته ب 19 آذر 1348 272
تشکیل جلسه کمیته دهقانی وابسته به تشکیلات تهران حزب منحله توده 23 آذر 1348 274
موضوع: مسافرت نجفی از بیروت به عراق 25 آذر 1348 276
موضوع: سید محمد صالح حسینی زری قمی عطف: 10326 /311 ـ 12 /8 /48 27 آذر 1348 277
تشکیل جلسه شاخه کمیته کارگری 18 دی 1348 278
تشکیل جلسه کمیته ب 18 دی 1348 280
اظهارات فریدون خاوند دانشجوی دانشگاه تهران 4 بهمن 1348 283
تشکیل جلسه حزبی 6 بهمن 1348 285
تشکیل جلسه حزبی 12 بهمن 1348 287
تشکیل جلسه کمیته ب 22 بهمن 1348 289
موضوع: مسافرت مسعود به تبریز 29 بهمن 1348 292
درباره: چاپ اعلامیه و تراکت بازگشت 59554 /20ﻫ1ـ 22 /11 /48 30 بهمن 1348 293
موضوع: انتشار اعلامیه پیرو: 59665 /20 ﻫ 1ـ 5 /12 /48 7 اسفند 1348 295
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.