تشکیلات تهران حزب توده به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع: اعلامیه تشکیلات جنوب حزب منحله توده 21 بهمن 1344 84
موضوع: فعالیت حزب منحله توده در کرمانشاه 8 اسفند 1344 85
موضوع: فعالیت حزب منحله توده در کردستان 10 اسفند 1344 86
موضوع: فعالیت حزب منحله توده در کردستان 16 اسفند 1344 87
موضوع: فعالیت حزب منحله توده در منطقه کردستان 17 اسفند 1344 88
موضوع: انتشار نشریه شماره 9 شعله جنوب 17 اسفند 1344 89
موضوع: انتشار اعلامیه تشکیلات حزب منحله توده تهران 22 خرداد 1345 90
موضوع: انتشار نشریه شماره 10 شعله جنوب 29 اسفند 1345 91
موضوع: ارتباط پرویز حکمت جو با تشکیلات تهران حزب منحله توده 4 مهر 1345 92
موضوع: تصمیمات و دستورات جدید کمیته مرکزی حزب توده درباره ایران 18 اسفند 1345 93
موضوع: انتشار اعلامیه به مناسبت درگذشت دکتر محمد مصدق 24 اسفند 1345 95
موضوع: دستورات حزبی به افراد تشکیلات خوزستان 6 فروردین 1346 96
موضوع: انتشار نشریه شعله جنوب 7 فروردین 1346 97
موضوع: فعالیت حزب منحله توده در کویت 8 فروردین 1346 98
موضوع: انتشار نشریه شعله جنوب 3 اردیبهشت 1346 99
موضوع: مسافرت مهندس عباس گرمان به اروپا 4 اردیبهشت 1346 100
موضوع: انتشار نشریه شماره 13 شعله جنوب حزب منحله توده 20 تیر 1346 102
موضوع: انتشار اعلامیه از طرف تشکیلات تهران حزب منحله توده 3 مرداد 1346 103
موضوع: نشریه شعله جنوب 22 بهمن 1346 104
موضوع: تشکیلات تهران 30 اسفند 1346 105
موضوع: تشکیلات تهران 7 فروردین 1347 106
موضوع: اظهارات مهین[میهن] قریشی1 به ایرج واحدی پور 22 فروردین 1347 107
موضوع: ملاقات مسعود با بهمن 10 تیر 1347 108
موضوع: انتشار تراکت از طرف تشکیلات تهران حزب منحله توده 29 تیر 1347 109
موضوع: تشکیل جلسه کمیته روشنفکران 23 مرداد 1347 111
موضوع: نشریه شماره پنجم پیکار 26 مرداد 1347 114
موضوع: انتشار اعلامیه از طرف تشکیلات تهران حزب منحله توده 13 شهریور 1347 115
موضوع: همکاری افراد حزبی 14 شهریور 1347 116
موضوع: تماس یکی از اعضاء تشکیلات تهران با یکی از مسئولین گروه پیکار 18 شهریور 1347 117
موضوع: فعالیت تشکیلات تهران حزب منحله توده 21 شهریور 1347 118
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.