حجت‌الاسلام حاج سید علی اکبر ابوترابی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع : اظهارات محمدحسن ابوترابی 10 اسفند 1350 163
در تاریخ 11 /12 /51 ساعت 1100 آقای سید علی اکبر ابوترابی فرزند سید عباس ابوترابی قزوینی را در بازار ملاقات نموده وی اظهار داشته... 15 اسفند 1351 165
صورتجلسه 15 اسفند 1351 167
موضوع : وصول 1300 کشف 1500 کاشف 545 17 اسفند 1351 168
موضوع : اظهارات سید علی اکبر ابوترابی در مورد شیخ عباس تهرانی 21 اسفند 1351 169
بازجویی از سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند سیدعباس - 171
بازجویی از آقای علی اکبر ابوترابی - 173
[1ـ] هویت او را استفسار فرمائید. 2ـ جهت تبلیغ به حوزه ساوه رفته و دهه اول محرم را در منزل جمالی نامی گذرانده راجع به سخنرانی... - 180
گزارش - 181
س ـ هویت شما محرز است مشروح فعالیتهای خود را از بدو شروع تاکنون بنویسید. [ج ـ] در سال گذشته قبل از محرم به مناسبت اینکه آقای... - 185
درباره : سید علی اکبر ابوترابی 23 اسفند 1351 196
اینجانب سید علی اکبر ابوترابی فرد متعهد و ملزم می شوم که راجع به دستگیری خود با احدی صحبت ننموده و تعهد می نمایم نهایت... - 197
درباره : سید علی اکبر ابوترابی بازگشت به 5532 /21 ـ 17 /12 /51 23 اسفند 1351 198
موضوع : مراسم چهلمین روز فوت حاج سید ابوتراب ابوترابی پیرو 649 /23 ه ـ 22 /2 /52 25 اردیبهشت 1352 199
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرزند سید عباس 10 خرداد 1352 201
به : 312 از : 21 ه شماره : 1310 /21 در چند روز اخیر (تقریبا 12 /4 /52) که من مسافرتی به قزوین نمودم به منزل سیدعباس ابوترابی که فرزندی... 31 تیر 1352 202
درباره : سید علی اکبر ابوترابی پیرو شماره 160 / و ـ 23 /12 /51 26 آبان 1352 205
موضوع : سید علی اکبر ابوترابی فرزند سید عباس 8 آذر 1352 206
درباره : سید علی اکبر ابوترابی عطف به 8812 /312 ـ 26 /8 /52 11 آذر 1352 208
موضوع : سید علی اکبر ابوترابی پیرو 3628 /21 ـ 8 /9 /52 19 آذر 1352 209
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند سیدعباس بازگشت به شماره 728 /23 ه ـ 25 /2 /52 5 دی 1352 211
موضوع : سید علی اکبر ابوترابی 11 دی 1352 213
درباره : سید علی اکبر ابوترابی بازگشت به 10167 /316 ـ 12 /10 /52 30 دی 1352 214
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرزند سیدعباس بازگشت به 3589 /21 ه ـ 30 /10 /52 11 بهمن 1352 215
درباره : سید علی اکبر ابوترابی پیرو شماره 3589 /21 ـ 30 /10 /52 13 بهمن 1352 216
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرزند عباس عطف به شماره 11273 /312 ـ 11 /11 /52 21 بهمن 1352 217
درباره : حمیدرضا محمدزاده (صدیقی) 9 اسفند 1352 218
درباره : سید علی اکبر و محمدحسن ابوترابی پیرو شماره 1014 /312 ـ 9 /10 /52 4 اردیبهشت 1353 219
درباره : سیدعلی اکبر و محمدحسن ابوترابی عطف به 770 /312 ـ 4 /2 /53 15 اردیبهشت 1353 220
درباره : حمیدرضا محمدزاده (صدیقی) پیرو شماره 12242 /312 ـ 9 /12 /52 18 اردیبهشت 1353 222
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.