حجت‌الاسلام حاج سید علی اکبر ابوترابی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
از : بازپرسی شعبه 8 دادستانی ارتش [به] : ریاست اداره کل زندان ها شماره : (89)ـ4ـ1777ـ66ـ401 پیرو شماره 2ـ1777ـ66ـ401 مورخه 4 /6 /49 دستور... 12 شهریور 1349 64
شماره : 56 تیمسار دادستان ارتش ـ محترما با اعاده عین پرونده ارجاعی کلاسه 1777ـ66ـ401 به شرح آتی مبادرت به صدور قرار نهایی می... 15 شهریور 1349 65
موضوع : اقدام علیه امنیت داخلی مملکت 16 شهریور 1349 67
موضوع : درباره سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند عباس بازگشت به نامه شماره 2 /1777 /66 /401ـ4 /6 /49 17 شهریور 1349 68
کیفرخواست 18 شهریور 1349 69
درباره : پرونده اتهامی سید علی اکبر فرزند سیدعباس شهرت ابوترابی 21 شهریور 1349 71
درباره : غیرارتشی سید علی اکبر ابوترابی فرزند سیدعباس 22 شهریور 1349 72
اخطار 23 شهریور 1349 73
موضوع : سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند عباس 22 شهریور 1349 74
ریاست بایگانی جاری 23 شهریور 1349 75
از : اداره کل سوم به : مدیریت کل اداره نهم شماره : 3387 /332 شهرت ابوترابی فرد اسم سید علی اکبر اسم پدر سیدعباس شغل روحانی... 24 شهریور 1349 76
درباره : پرونده اتهامی سید علی اکبر فرزند سیدعباس شهرت ابوترابی متهم به اقدام علیه امنیت داخلی مملکت پیرو : 1 ـ 1777 ـ 66 ـ 401 29 شهریور 1349 77
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند عباس شغل محصل علوم دینی 1 مهر 1349 78
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند عباس شغل محصل علوم دینی 1 مهر 1349 79
موضوع : رمز شود 5 مهر 1349 80
جلسه مقدماتی دادگاه عادی شماره 3 11 مهر 1349 81
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند عباس 13 مهر 1349 82
درباره : غیرارتشی سید علی اکبر ابوترابی فرزند سیدعباس 14 مهر 1349 83
موضوع : سید محمدحسن ابوترابی 18 مهر 1349 84
موضوع : صورتجلسه رسمی دادگاه 18 مهر 1349 86
نظریه اینجانب سرگرد پیاده علی زندی پور درباره پرونده اتهامی سید علی اکبر فرزند سید عباس شهرت ابوترابی فرد متهم به اقدام... 18 مهر 1349 88
نظریه اینجانب سرگرد قضایی محمود احمدی دانیالی درباره پرونده اتهامی سید علی اکبر شهرت ابوترابی فرد فرزند سیدعباس متهم... 18 مهر 1349 89
نظریه اینجانب سرهنگ ستاد حسن صفاکیش درباره پرونده اتهامی سید علی اکبر فرزند عباس شهرت ابوترابی متهم به اقدام برضد امنیت... 18 مهر 1349 90
موضوع : سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند عباس 18 مهر 1349 91
درباره : اعاده پرونده اتهامی سید علی اکبر ابوترابی فرزند سیدعباس بازگشت به شماره 1ـ1777ـ66ـ401 ـ 21 /6 /49 19 مهر 1349 92
موضوع : اقدام علیه امنیت داخلی مملکت 24 مهر 1349 93
اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی 23 مهر 1349 95
به : ساواک قم از : مرکز شماره : 3368 /316 پیرو 3106 /316 ـ 5 /7 /49 با توجه به اینکه سید علی اکبر ابوترابی فرد در زندان بلاتکلیف می... 28 مهر 1349 96
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد عطف به 3106 /316 ـ 5 /7 /49 28 مهر 1349 97
درباره : سید علی اکبر فرزند سیدعباس شهرت ابوترابی متهم به اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت 27 آبان 1349 98
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.