حجت‌الاسلام حاج سید علی اکبر ابوترابی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مشخصات زندانی آزاد شده 17 بهمن 1349 133
شناسنامه قضایی - 134
موضوع : آزادی زندانی 20 بهمن 1349 135
موضوع : سید علی اکبر ابوترابی فرزند عباس 20 بهمن 1349 136
موضوع : آزادی زندانی سید علی اکبر ابوترابی فرزند عباس بازگشت به شماره 1ـ1777ـ66ـ401ـ18 /9 /49 22 بهمن 1349 137
موضوع : اقدام بر علیه امنیت مملکت 1 اسفند 1349 138
درباره : علی اکبر ابوترابی فرزند سیدعباس 4 اسفند 1349 139
موضوع : غیرارتشی سید علی اکبر ابوترابی فرزند عباس متهم به اقدام برعلیه امنیت مملکت پیرو شماره 1 ـ 1777 ـ 66 ـ 401 ـ 18 /9 /49 4 اسفند 1349 140
فهرست اشیاء مربوطه به پرونده کلاسه 1792 ـ 66 ـ 401 غیرنظامی علی قائنی نجفی 1ـ یک چمدان محتوی اطلاعیه مربوط به آیت الله خمینی... 15 اسفند 1349 141
موضوع : سید علی اکبر ابوترابی عطف : 5144 /316 ـ 4 /12 /49 16 اسفند 1349 142
درباره : علی اکبر ابوترابی فرزند عباس بازگشت به 5144 /316 ـ 4 /12 /49 29 اسفند 1349 143
بسمه تعالی ریاست محترم اداره دادرسی ارتش محترما به عرض می رساند. اینجانب سید علی اکبر ابوترابی فرد دارنده شناسنامه به... 15 فروردین 1350 144
اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی 21 فروردین 1350 145
نام سید علی اکبر شهرت ابوترابی نام پدر عباس شماره شناسنامه محل صدور 26 طالقان محل تولد قم محل اقامت ... - 146
غیرارتشی سید علی اکبر ابوترابی فرد پیرو شماره 4ـ1777ـ66ـ401 ـ 4 /12 /49 28 فروردین 1350 147
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد بازگشت به شماره 1 /1777 /66 /401 ـ 28 /1 /50 8 اردیبهشت 1350 148
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد بازگشت به شماره 10876 /822 ـ 8 /2 /50 16 اردیبهشت 1350 149
درباره : علی اکبر ابوترابی فرد 27 اردیبهشت 1350 150
درباره : سید علی اکبر ابوترابی فرد فرزند سیدعباس شغل محصل علوم دینی 1 خرداد 1350 151
اعلامیه درباره سخنرانی خمینی 20 تیر 1350 152
درباره : علی اکبر ابوترابی فرزند عباس پیرو : 5144 /312 ـ 4 /12 /49 23 تیر 1350 153
درباره : علی اکبر ابوترابی فرزند عباس عطف به 3447 /312 ـ 23 /4 /50 28 تیر 1350 154
موضوع : علی اکبر ابوترابی 4 مرداد 1350 155
درباره : علی اکبر ابوترابی فرزند عباس عطف به 3447 /312 ـ 23 /4 /50 5 مرداد 1350 156
موضوع : علی اکبر ابوترابی 11 مرداد 1350 157
درباره : علی اکبر ابوترابی فرزند عباس عطف به 5144 /316 ـ 4 /12 /49 20 مرداد 1350 158
درباره : علی اکبر ابوترابی فرزند عباس عطف به 1923 /23 ه ـ 20 /5 /50 1 شهریور 1350 159
موضوع : اظهارات علی اکبر ابوترابی 21 شهریور 1350 160
درباره : علی اکبر ابوترابی عطف به 2335 /21 ـ 21 /6 /50 1 مهر 1350 161
درباره : علی اکبر ابوترابی فرزند عباسعطف به 4227 /312 ـ 11 /5 /50 15 مهر 1350 162
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.