گفت و شنود، جلد اول - شنود مکالمات شهید آیت‌الله محمد صدوقی

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مکالمات سوژه در تاریخ 18 /2 /37[1357ش1] از ساعت 0715 الی 0730 روز بعد 18 اردیبهشت 1357 1
مکالمات سوژه از ساعت 0730 شب 18 /2 /37 تا ساعت 0715 چهارشنبه 20 /2 /37 18 اردیبهشت 1357 6
مکالمات سوژه از ساعت 0715 چهارشنبه 20 /2 /37 الی ساعت 0800 پنجشنبه 21 /2 /37 20 اردیبهشت 1357 13
مکالمات سوژه از ساعت 1345 پنجشنبه 21 /2 /37 تا ساعت 0715 شنبه 23 /2 /37 21 اردیبهشت 1357 19
مکالمات منزل سوژه ساعت 0715 شنبه23 /2 /37 تا ساعت 0715 یکشنبه 24 /2 /37 23 اردیبهشت 1357 25
مکالمه سوژه از ساعت 1200 یک شنبه 24 /2 /37 تا ساعت 0715 دوشنبه 25 /2 /37 24 اردیبهشت 1357 30
مکالمات سوژه از ساعت 0715 دوشنبه 25 /2 /37 تا ساعت 0715 سه شنبه 26 /2 /37 25 اردیبهشت 1357 31
مکالمات سوژه از ساعت 0715 سه شنبه 26 /2 /37 تا ساعت 0715 چهارشنبه 27 /2 /37 26 اردیبهشت 1357 33
مکالمات سوژه از ساعت 0715 چهارشنبه 27 /2 /37 تا ساعت 1100 پنجشنبه 28 /2 /37 27 اردیبهشت 1357 34
مکالمات سوژه از ساعت 1100 پنج شنبه 28 /2 /37 تا ساعت 715 شنبه 30 /2 /37 28 اردیبهشت 1357 36
مکالمات از ساعت 1100 روز شنبه 30 /2 /37 تا ساعت 1500 یکشنبه 31 /2 /37 30 اردیبهشت 1357 38
مکالمات سوژه از ساعت 1300 پنجشنبه 4 /3 /37 تا ساعت 0715 شنبه 6 /3 /37 4 خرداد 1357 43
مکالمات سوژه از ساعت 0715 شنبه تاریخ 6 /3 /37 تا ساعت 0715 یکشنبه 7 /3 /37 6 خرداد 1357 44
مکالمات سوژه از ساعت 0715 یکشنبه 7 /3 /37 تا ساعت 1100 دوشنبه 8 /3 /37 7 خرداد 1357 47
مکالمات سوژه از ساعت 1200 دوشنبه 8 /3 /37 تا ساعت 0715 سه شنبه 9 /3 /37 8 خرداد 1357 48
مکالمات سوژه از ساعت 0730 چهارشنبه 10 /3 /37 تا ساعت 0730 پنجشنبه 11 /3 /37 10 خرداد 1357 51
مکالمات سوژه از ساعت 0715 پنجشنبه 11 /3 /37 تا ساعت 0715 شنبه 13 /3 /37 11 خرداد 1357 54
مکالمات سوژه از ساعت 0800 جمعه 12 /3 /37 تا ساعت 1415 همان روز 12 خرداد 1357 58
مکالمات سوژه از ساعت 0800 شنبه 13 /3 /37 تا 0715 یکشنبه 14 /3 /37 13 خرداد 1357 58
مکالمات سوژه از ساعت 0715 یکشنبه 14 /3 /37 تا ساعت 0715 دوشنبه 15 /3 /37 14 خرداد 1357 61
مکالمات سوژه از ساعت 0715 دوشنبه 15 /3 /37 تا ساعت 0835 سه شنبه 16 /3 /37 15 خرداد 1357 64
مکالمات سوژه از ساعت 0840 سه شنبه 16 /3 /37 تا ساعت 0830 چهارشنبه 17 /3 /37 16 خرداد 1357 70
مکالمات سوژه از ساعت 1300 چهارشنبه 17 /3 /37 تا ساعت 1330 پنجشنبه 18 /3 /37 17 خرداد 1357 72
مکالمات سوژه از ساعت 1230 جمعه 19 /3 /37 تا ساعت 0715 شنبه 20 /3 /37 19 خرداد 1357 73
مکالمات سوژه از ساعت 1230 یکشنبه 21 /3 /37 تا ساعت 0715 دوشنبه 22 /3 /37 21 خرداد 1357 74
مکالمات سوژه از ساعت 1345 دوشنبه 22 /3 /37 تا ساعت 0815 سه شنبه 23 /3 /37 22 خرداد 1357 75
مکالمات سوژه از ساعت 1340 سه شنبه 23 /3 /37 تا ساعت 1125 چهارشنبه 24 /3 /37 23 خرداد 1357 75
مکالمات سوژه از ساعت 1345 چهارشنبه 24 /3 /37 تا ساعت 0930 پنجشنبه 25 /3 /37 24 خرداد 1357 80
مکالمات سوژه از ساعت 0930 پنجشنبه 25 /3 /37 تا ساعت 0715 شنبه 27 /3 /37 25 خرداد 1357 82
مکالمات سوژه از ساعت 0715 شنبه 27 /3 /37 تا 0715 یکشنبه 28 /3 /37 27 خرداد 1357 85
1
2
3
4
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.