گفت و شنود، جلد اول - شنود مکالمات شهید آیت‌الله محمد صدوقی

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مکالمات سوژه از ساعت 0715 یکشنبه 28 /3 /37 تا ساعت 0715 دوشنبه 29 /3 /37 28 خرداد 1357 90
مکالمات سوژه از ساعت 0715 چهارشنبه 31 /3 /37 تا ساعت 1300 همان روز 31 خرداد 1357 95
مکالمات سوژه از ساعت 0715 شنبه 3 /4 /37 تا ساعت 0715 یکشنبه 4 /4 /37 3 تیر 1357 96
مکالمات سوژه از ساعت 0715 یکشنبه 4 /4 /37 تا ساعت 1300 همان روز 4 تیر 1357 98
مکالمات سوژه از ساعت 0715 چهارشنبه 7 /4 /37 تا ساعت 1700 همان روز 7 تیر 1357 99
مکالمات منزل سوژه در تاریخ 8 /4 /37 8 تیر 1357 100
مکالمات سوژه از ساعت 0715 شنبه تاریخ 10 /4 /37 تا ساعت 0715 یکشنبه 11 /4 /37 10 تیر 1357 100
مکالمات سوژه از ساعت 0715 یکشنبه 11 /4 /37 تا ساعت 0715 سه شنبه 13 /4 /37 11 تیر 1357 101
مکالمه سوژه از ساعت 0715 سه شنبه 13 /4 /37 تا ساعت 0715 چهارشنبه 14 /4 /37 13 تیر 1357 102
مکالمات سوژه از چهارشنبه 14 /4 /37 تا ساعت 0715 پنجشنبه 15 /4 /37 14 تیر 1357 109
مکالمات سوژه از ساعت 0715 پنجشنبه 15 /4 /37 تا ساعت 1300 همان روز 15 تیر 1357 109
مکالمات سوژه از ساعت 0715 شنبه 17 /4 /37 تا ساعت 0715 یکشنبه 18 /4 /37 17 تیر 1357 110
مکالمات سوژه از ساعت 0715 یکشنبه 18 /4 /37 تا ساعت 1230 همان روز 18 تیر 1357 115
مکالمات سوژه از ساعت 0715 دوشنبه 19 /4 /37 تا ساعت 0715 سه شنبه 20 /4 /37 19 تیر 1357 115
مکالمات سوژه از ساعت 0715 سه شنبه 20 /4 /37 تا ساعت 0715 چهارشنبه 21 /4 /37 20 تیر 1357 118
مکالمات سوژه از ساعت 0715 چهارشنبه 21 /4 /37 تا ساعت 0715 پنجشنبه 22 /4 /37 21 تیر 1357 120
مکالمات سوژه از ساعت 0715 پنجشنبه 22 /4 /37 تا ساعت 0715 شنبه 24 /4 /37 22 تیر 1357 124
مکالمات سوژه از ساعت 0715 شنبه 24 /4 /37 تا ساعت 0715 یکشنبه 25 /4 /37 24 تیر 1357 130
مکالمات سوژه از ساعت 1300 یکشنبه 25 /4 /37 تا 0700 دوشنبه 26 /4 /37 25 تیر 1357 133
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 26 /4 /37 تا ساعت 0700 سه شنبه 27 /4 /37 26 تیر 1357 138
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 27 /4 /37 تا ساعت 1245 چهارشنبه 28 /4 /37 27 تیر 1357 139
مکالمات سوژه از ساعت 1330 چهارشنبه 28 /4 /37 تا ساعت 0700 پنجشنبه 29 /4 /37 28 تیر 1357 142
مکالمات سوژه از ساعت 0700 پنجشنبه 29 /4 /37 تا ساعت 0700 شنبه 31 /4 /37 29 تیر 1357 143
مکالمات سوژه از ساعت 0700 شنبه 31 /4 /37 تا ساعت 0930 یکشنبه 1 /5 /37 31 تیر 1357 148
مکالمات سوژه از ساعت 0930 یکشنبه 1 /5 /37 تا ساعت 0700 دوشنبه 2 /5 /37 1 مرداد 1357 154
مکالمات سوژه از ساعت 1345 دوشنبه 2 /5 /37 تا ساعت 0700 سه شنبه 3 /5 /37 2 مرداد 1357 155
مکالمات1 سوژه از ساعت 0700 شنبه 7 /5 /37 تا ساعت 0700 یکشنبه 8 /5 /37 7 مرداد 1357 156
مکالمات سوژه از ساعت 0700 یکشنبه 8 /5 /37 تا ساعت 0700 دوشنبه 9 /5 /37 8 مرداد 1357 158
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 9 /5 /37 تا ساعت 1000 همان روز 9 مرداد 1357 160
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 10 /5 /37 تا ساعت 0700 چهارشنبه 11 /5 /37 10 مرداد 1357 163
1
2
3
4
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.