قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 4


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
گیرنده : مدیریت کل اداره سوم شماره : 444 محترما معروضمیدارد در اجرای اوامر به آقایان روحانیونی که از ولایت به مرکز آمده... 10 مرداد 1342 1
گزارش هفتگی موضوع : روحانیون 12 مرداد 1342 5
موضوع : آقای خمینی 15 مرداد 1342 10
موضوع : آزاد شدن آیت الله روح اللّه خمینی 12 مرداد 1342 12
از : اصفهان به : تهران شماره : 5257 هم اکنون در بازار اصفهان شایع شده خمینی آزاد گردیده است بدین مناسبت کسبه بازار مشغول... 12 مرداد 1342 14
مشهد ـ شیراز ـ سنندج ـ زاهدان خیلی فوری چون در مورد آزادی آقایان روز جمعه 11 /5 در مرکز اقداماتی بعمل آمده در نتیجه کلیه... 12 مرداد 1342 15
موضوع : ملاقات با آقای خمینی 12 مرداد 1342 16
موضوع : آیت الله خمینی و طیب حاج رضائی1 12 مرداد 1342 17
موضوع : اجتماع منزل آیت الله نجاتی 12 مرداد 1342 18
آیت الله خوئی در بیانیه ای1 که بزبان عربی خطاب به علماء اعلام صادر کرده گفته است در صورتی که زمامداران ایران بکارهای غیر... 12 مرداد 1342 19
موضوع : آزاد شدن آیت الله خمینی 12 مرداد 1342 22
موضوع : اظهارات در بازار 13 مرداد 1342 23
موضوع : قصد ملاقات دانشجویان با آیت الله خمینی 13 مرداد 1342 26
از : خرم آباد به : تهران شماره : 5268 محترما دو تلگراف تبریک از طرف آیت الله حاج آقا عیسی1 جزایری بعنوان حجت الاسلام سید... 13 مرداد 1342 27
از : اصفهان به : تهران شماره : 5258 تا امروز در منطقه استان اصفهان اجازه داده نشده حتی یک قطعه عکس خمینی را کسی بفروشد یا... 12 مرداد 1342 29
موضوع : آزادی آیت الله خمینی و اجتماع مردم 13 مرداد 1342 30
از : مرکز به : ساواک سنندج طبق اطلاع صدرالاسلام مجتهدی1 از سنندج تلگرافی گزارش نموده که فشار نظام وظیفه نسبت بطلاب... 13 مرداد 1342 32
موضوع : تاثیر آزادی روحانیون در اعضای جبهه ملی 13 مرداد 1342 33
موضوع : اجتماع مردم در محل اقامت آیت الله خمینی 15 مرداد 1342 34
محترما باستحضار میرساند روز جاری (14 /5 /42) نیز از مراجعه و ملاقات اشخاص با آیت الله خمینی ـ محلاتی و قمی جلوگیری و مأمورین... 14 مرداد 1342 36
از : قم به : تهران شماره : 5358 کمیسیون امنیت اجتماعی در ساعت 0900 صبح روز 15 /5 /42 در فرمانداری تشکیل گردید آقایان روسای... 15 مرداد 1342 37
فرمانداری شهرستان قم - 38
از : قم به : ساواک قم شماره : 19233 /333 چون در مورد آزادی آیت الله خمینی روز جمعه 11 /5 /42 در مرکز اقداماتی بعمل آمده در نتیجه... 15 مرداد 1342 41
موضوع : آقای خمینی 16 مرداد 1342 42
موضوع : تصمیمات دستجات برای ملاقات با آیت الله خمینی 16 مرداد 1342 44
محترما پیرو گزارشهای قبلی باستحضار میرساند. از مراجعه اشخاص بمحلهای اقامت آیت الله خمینی، محلاتی و قمی کماکان از طرف... 18 مرداد 1342 45
موضوع : تجلیل از آیت الله خمینی 19 مرداد 1342 46
گزارش هفتگی موضوع : روحانیون 19 مرداد 1342 47
گیرنده : اداره کل سوم فرستنده : ریاست آذربایجان شماره : 7070 تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور بدینوسیله رونوشت... 19 مرداد 1342 51
موضوع : اعلامیه مربوط بآزادی آقای خمینی 20 مرداد 1342 53
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.