قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 4


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
وزارت امور خارجه احتراما برای مزید استحضار ترجمه اهم مقالات جراید اسرائیل در هفته گذشته را که درباره ایران نیز مطالبی... - 54
شماره : 595 وزارت امور خارجه احتراما عطف بنامه محرمانه شماره 3708 مورخ 23 /4 /1342 موضوع تذکر بوزارت امور خارجه اسرائیل راجع به... 20 مرداد 1342 55
موضوع : شایعاتی درباره آزادی آقای خمینی 20 مرداد 1342 57
اطلاعیه 21 مرداد 1342 58
اطلاعیه 21 مرداد 1342 59
اطلاعیه - 60
گیرنده : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت فرستنده : استان دهم (اصفهان) بدینوسیله دو فقره تلگراف1 و عریضه ای که عده ای از... 23 مرداد 1342 61
موضوع : اظهارات در محافل روحانی 23 مرداد 1342 62
موضوع : تشکیل کنگره روحانیون 26 مرداد 1342 63
گزارش هفتگی موضوع : روحانیون 26 مرداد 1342 64
متن نامه حضرت آیت الله خمینی دام ظله العالی بحضرت آیت الله سید محمدصادق روحانی - 67
موضوع : اظهارات دوشیزه بلقیس عرفانی 27 مرداد 1342 68
موضوع : اظهارات چند نفر از طرفداران طیب 9 شهریور 1342 69
موضوع : عکسهای آقای خمینی 30 مرداد 1342 70
موضوع : تظاهرات شهر تبریز 7 شهریور 1342 71
جامعه روحانیت ایران شرکت در انتخابات1 فرمایشی را جائز نمیداند - 72
گیرنده : وزارت امور خارجه قرار است کنفرانس سالیانه دانشجویان وابسته به جبهه ملی در روزهای 28 ـ 29 و 30 و 31 ماه اوت 1963 در یکی... 2 شهریور 1342 75
موضوع : اظهارات سید جعفر بهبهانی 2 شهریور 1342 76
قسمتی از نامه مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی خمینی دامت برکاته بحضرت آیت الله روحانی - 77
موضوع : بنگاههای مسافربری قم پیرو شماره : 1616 /2 - 8 /4 /42 8 /4 /42 3 شهریور 1342 78
گزارش هفتگی موضوع : روحانیون 2 شهریور 1342 79
از : تبریز به : تهران شماره : 6002 شماره های پیرو 788 ـ 2 /6 /42 پس از انتشار اعلامیه های سه نفر از مراجع تقلید دو نفر از وعاظ... 2 شهریور 1342 81
حضور مبارک آقای هیراد1 3 شهریور 1342 83
موضوع : طلاب مخالف در مدرسه سپهسالار 3 شهریور 1342 85
موضوع : جبهه ملی 4 شهریور 1342 86
موضوع : اعتراض اهالی جنوب شهر نسبت به حکم اعدام طیب 6 شهریور 1342 88
پیشگاه مبارک بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ملّت ایران خاص و عام پیوسته و در همه حال از مراحم عالیه ملوکانه برخوردار... - 89
موضوع : تشکیل کنگره بزرگ روحانیون 9 شهریور 1342 90
گزارش هفتگی موضوع : روحانیون 10 شهریور 1342 91
گیرنده : مدیریت کل اداره سوم فرستنده : ساواک فارس شماره : 9040/ د / ف 8 اصناف بازار از آقای میلانی1 ضمن مشروحه در مورد شرکت در... 11 شهریور 1342 93
1
2
3
4
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.