قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 4


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع : سفر برژنف به ایران 6 آذر 1342 244
موضوع : حزب منحله توده 6 آذر 1342 245
گزارش 8 آذر 1342 246
موضوع : آیت الله خمینی 12 آذر 1342 248
از : تبریز به : تهران شماره : 9092 ساعت 1830 روز 7 جاری سید احمد خسرو شاهی بالای منبر چنین اظهار داشت. 1ـ زمامداران مملکت... 10 آذر 1342 249
موضوع : نوشتن شعار روی اسکناس - 250
شماره : 8834 /16 ب شب دوشنبه 27 /8 /42 آقای شیخ مروارید از قم بکرمانشاه وارد و حامل مقداری اعلامیه بوده و عصر همانروز بمسجد مرحوم... 13 آذر 1342 251
موضوع : مدرسه حجتیه 17 آذر 1342 253
گزارش 13 آذر 1342 254
گزارش ویژه درباره : اقدامات روحانیون در 6 ماه اخیر 14 آذر 1342 255
شماره : 708 /11 مدیریت کل اداره سوم چون طبق معمول در اعیاد بزرگ اسلامی، از طرف تیمسار معاونت نخست وزیر و ریاست سازمان... 14 آذر 1342 262
موضوع : ارتباط آقای شریعتمداری با روحانیون شیراز و تبریز پیرو تلگراف رمز 440 ـ 16 /9 /42 18 آذر 1342 263
موضوع : آقای خمینی 19 آذر 1342 264
طلاب مشهد - 265
سفارتکبرای ایران در بغداد 18 آذر 1342 266
شماره : 27 وزارت پست و تلگراف و تلفن ل ت تهران اعلیحضرت شاهنشاه ایران آیت الله مجاهد آقای خمینی و آیت الله مجاهد... 16 آذر 1342 267
موضوع : انتشار شایعات علیه مقامات عالیه کشور 19 آذر 1342 268
موضوع : رسیدگی بوقایع 15 خرداد 20 آذر 1342 269
موضوع : روابط ایران و شوروی 20 آذر 1342 270
موضوع : نصب اعلامیه 27 آذر 1342 271
گیرنده : ریاست ساواک تهران فرستنده : اداره کل سوم طبق اطلاع نشریه ای بتاریخ 23 /9 /42 تحت عنوان (بعثت. نشریه داخلی حوزه... 17 دی 1342 272
بعثت نشریه داخلی حوزه علمیّه قم 23 آذر 1342 273
موضوع : محافل اقتصادی 25 آذر 1342 285
موضوع : عکسهای آیت الله خمینی 25 آذر 1342 286
از : مشهد به : تهران شماره : 9530 روز 27 جاری آیت الله میلانی تلگرافی بزندان قزل قلعه برای آقایان حاج سید محمد علی قاضی... 28 آذر 1342 287
وزارت پست و تلگراف و تلفن 27 آذر 1342 288
پخش اعلامیه آیت الله خمینی 27 آذر 1342 289
موضوع : روحانیون 28 آذر 1342 291
موضوع : شایعات درباره آقای علم نخست وزیر 28 آذر 1342 292
گیرنده : تیمسار ریاست ساواک شماره : 2087/ ق م بطوریکه استحضار دارند در مدرسه فیضیه پس از جریانات روز دوم فروردین اغلب... 28 آذر 1342 293
1
2
3
4
5
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.