قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 6

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه پنج
شماره : 331 /130 ساواک ـ رمز ـ مشهد قرار است خمینی اعلامیه صادر کند و طبق اطلاع میلانی و قمی قول داده اند که اعلامیه را امضا... 26 اردیبهشت 1343 1
گیرنده : ریاست ساواک تهران فرستنده : اداره کل سوم شماره : 10632 /321 نظر به اینکه امکان دارد پاره ای از دستجات سیاسی و مذهبی و... 30 اردیبهشت 1343 2
از : مرکز به : کلیه ساواکها شماره : 6591 /321 روز جاری اعلامیه ای به امضاء آیت الله خمینی. نجفی مرعشی. قمی و میلانی پیرامون... 30 اردیبهشت 1343 3
روز دوازدهم محرم عزای ملی اعلام می شود بسم اللّه الرحمن الرحیم اناللّه و انا الیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب... - 4
از : ساواک مرکز به : ساواک مشهد شماره : 10637 /321 اعلامیه ای بامضاء آیات اللّه خمینی. نجفی. مرعشی. میلانی و قمی بمناسبت س... 30 اردیبهشت 1343 7
ساواک مشهد شماره : 107 شماره های عطفی : 10637 /321 ـ 30 /2 /43 روز جاری با آقایان میلانی و قمی ملاقات نامبردگان ضمن تایید... 31 اردیبهشت 1343 8
محترما پیرو گزارش قبلی در مورد تأیید امضا اعلامیه اخیر آیت الله خمینی و نجفی مرعشی به وسیله آیات اللّه میلانی و قمی به... - 9
موضوع : اعلامیه 30 اردیبهشت 1343 10
موضوع : عزاداری در کاخ گلستان 30 اردیبهشت 1343 11
موضوع : شایعات 30 اردیبهشت 1343 12
گیرنده : تیمسار سرپرستی شهربانیهای فارس فرستنده : ساواک فارس شماره : 3027 /7/ه در تاریخ 30 /2 /43 اعلامیه به امضای آقایان خمینی.... 31 اردیبهشت 1343 13
موضوع : اعلامیه مشترک روحانیون 4 خرداد 1343 14
موضوع : روز 15 خرداد 31 اردیبهشت 1343 15
موضوع : مجالس سوگواری 31 اردیبهشت 1343 16
گیرنده : تیمسار ریاست شهربانی کل کشور (اداره اطلاعات) فرستنده : ساواک شماره : 10639 /321 بدینوسیله فتوکپی اطلاعیه شماره 11565/ص... 31 اردیبهشت 1343 17
موضوع : جریان روزهای تاسوعا و عاشورا 30 اردیبهشت 1343 18
موضوع : روحانیون 31 اردیبهشت 1343 21
از : شیراز به : تهران شماره : 286 شماره عطف : 6591 /321ـ 30 /2 /43 و 10623 /321ـ 30 /2 /43 در این مورد پیش بینی های لازم بعمل آمده و ضمن مراقبت در... 31 اردیبهشت 1343 22
از : اصفهان به : تهران شماره : 385 1ـ شب گذشته تعداد بسیار معدودی اعلامیه تحت عنوان روز دوازدهم محرم عزای ملی اعلام می شود به... 31 اردیبهشت 1343 23
از : شیراز به : تهران شماره : 292 شماره های عطفی : پیرو 2955ـ31 /2 /43 در شهر شیراز در کلیه مساجد و تکایا دستجات عزاداران و سینه... 31 اردیبهشت 1343 25
از : اصفهان به : تهران شماره : 391 شماره های عطفی پیرو 290 ـ 1 /3 /43 1ـ کلیه مجالس عزاداری تا این ساعت با نظم و آرامش خاص برگزار... 1 خرداد 1343 26
درباره : سی و هشت نفر دستگیر شدگان روز 1 /3 /43 (عاشورا) 2 خرداد 1343 28
صورت جلسه - 29
گزارش 2 خرداد 1343 32
موضوع : پخش اعلامیه 2 خرداد 1343 33
شماره : 1329 از : کرمانشاه اداره سوم 321/ پیرو رمز 444 ـ 1 /3 /43 جریان سوگواری دوروزه اخیر را به شرح زیر به استحضار میرساند 1ـ... 2 خرداد 1343 34
ریاست ساواک تهران شماره : 303 پیرو 302 ـ 2 /3 /43 به قرار اطلاع فردا در مجلس ختم1 منزل خمینی عده ای از تهرانی ها نیز شرکت خواهند... 2 خرداد 1343 36
موضوع : فعالیت خمینی 2 خرداد 1343 37
شماره : 51180 شهربانی شیراز 2 ـ 8 ج ـ 19 ـ 6 ـ 5 ـ 30 /2 /43 شب گذشته پنج برگ اعلامیه مذکور در چند نقطه شهرالصاق قبل از آنکه کسی مطلع... 3 خرداد 1343 38
موضوع : افکار عمومی 3 خرداد 1343 39
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.