قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 6

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع : مجلس عزاداری در منزل آیت الله خمینی 6 خرداد 1343 88
موضوع : مجلس ختم منزل آقای خمینی 3 خرداد 1343 89
از : اصفهان به : تهران شماره : 422 شماره عطف 10749 /321 ـ 5 /3 /43 مشخصات ده نفر افراد مورد بحث بشرح زیر اعلام و به عرض می رسد از طرف... 6 خرداد 1343 91
موضوع : صدور قرار مقتضی درباره متهمین مشروحه زیر 6 خرداد 1343 92
موضوع : جلسه حوزه جوانان متعصب بازار 7 خرداد 1343 100
اطلاعیه موضوع : روزهای تاسوعا و عاشورا 9 خرداد 1343 102
اطلاعیه موضوع : روزهای تاسوعا و عاشورا 9 خرداد 1343 102
موضوع : پخش سخنرانی آیت الله خمینی1 9 خرداد 1343 103
موضوع : گفتار آقای خمینی 18 خرداد 1343 104
موضوع : ترجمه نطق آیت الله خمینی به زبان عربی شماره عطفی : 4825 /20 الف ـ 11 /3 /43 12 خرداد 1343 105
از : رضائیه به : تهران شماره : 268 شماره عطف : 10565 /321 ـ 26 /2 /43 باستثنای تعداد معدودی از روحانیون و طرفداران آنها سایر طبقات... 12 خرداد 1343 107
گیرنده : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور اداره کل سوم شماره : 4083 /4 ه فرستنده : ساواک استان 4 شماره عطف : 10701 /321 ـ... 12 خرداد 1343 108
موضوع : تأسیس دستگاه رادیو توسط روحانیون 22 خرداد 1343 109
گیرنده : مدیریت کل اداره سوم 321 فرستنده : ساواک استان دوم شماره : 1350 /2 د شماره عطف : 10701 /321 ـ 3 /2 /43 با پیش بینی های لازمی که از... 14 خرداد 1343 110
شماره : 12383 /231 مدیریت کل اداره سوم (321) یکبرگ گزارش یکی از همکاران اطلاعاتی این اداره کل درباره ملاقات خود با آقایان... 16 خرداد 1343 111
روز دوشنبه سیزدهم محرم به اتفاق یکی از دوستان منزل آقای خمینی رفته طلاب زیادی در اطاقهای پائین جمع بودند معلوم شد که... - 112
موضوع : ملاقات خمینی و نجفی با شریعتمداری پیرو تلگراف : 349 ـ 19 /3 /43 19 خرداد 1343 115
موضوع : روحانیون 17 خرداد 1343 117
موضوع : پخش اعلامیه 17 خرداد 1343 118
موضوع : آئین نامه طلاب شماره عطف 472 / م ـ 15 /2 /43 17 خرداد 1343 119
موضوع : ملاقات آقایان خمینی نجفی و شریعتمداری 20 خرداد 1343 120
موضوع : تحریکات روحانیون 20 خرداد 1343 121
موضوع : آیت الله خمینی 20 خرداد 1343 122
موضوع : استفاده از نوار سخنرانیهای آقای خمینی در گرگان 20 خرداد 1343 123
موضوع : مذاکرات خمینی و شریعتمداری 20 خرداد 1343 124
گیرنده : مدیریت کل اداره سوم فرستنده : ساواک اصفهان شماره : 43 ـ 734 /10 / ه پیرو 43 ـ 572 /10/ ـ 11 /3 /43 بیوگرافی ملصق بعکس 12 نفر بقیه... 20 خرداد 1343 125
موضوع : جلسه حوزه جوانان متعصب بازار وابسته بجمعیت طرفداران خمینی 21 خرداد 1343 126
موضوع : تحریکات علیه دولت در مجالس 23 خرداد 1343 128
گیرنده: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور اداره کل سوم شماره : 2949 /9 ه فرستنده : ساواک خراسان در تاریخ 21 /3 /43... 23 خرداد 1343 129
حضور مبارک حضرت حجت الاسلام آقای حاج سید محمدحسین مصباح1 دامت برکاته 15 خرداد 1343 130
1
2
3
4
5
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.