قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 6

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
شماره : 15653 /232 مدیریت کل اداره یکم نامه سری - خیلی خیلی فوری به شماره 3826 /2 ـ 12 /8 /43 از ستاد فرماندهی نیروی هوایی که در تاریخ... 13 آبان 1343 474
شماره : 3826 /2 ارتش شاهنشاهی ایران نیروی هوائی اداره ستاد فرماندهی نیروی هوایی (اطلاعات عملیاتی) ریاست کل اداره دوم... 16 آبان 1343 475
نیروی هوایی صورت خدمه هواپیما 1ـ سرگرد محمد علی اروندی 2ـ سروان جواد حسینی 3ـ ستوان یار سوم امین اللّه طلوع بدیعی 4ـ... - 476
از : آنکارا به : تهران شماره : 900 شماره های عطفی : 1385 /130ـ 64 /11 /6 تیمسار ریاست ساواک در اجرای امر ساعت 8 صبح چهارشنبه 13 آبان... 16 آبان 1343 477
موضوع : اجازه فرود هواپیما در آنکارا پیرو تلگراف شماره 894 ـ 12 /8 /43 15 آبان 1343 479
شماره : 1385 /130 آنکارا ـ رمز سرهنگ افضلی تا رسیدن افسر دیگر در آنکارا بماند مقتضی است گزارش کامل از مسافرت و استقرار در... 15 آبان 1343 480
اجازه فرود هواپیمای ایرانی در آنکارا عطف به شماره 898 ـ 15 /8 /43 24 آبان 1343 481
موضوع : سرکار سروان سیف الدین عصار 25 آبان 1343 482
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.