مطبوعات عصر پهلوی - روزنامه فرمان به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
گزارش 15 تیر 1327 1
دیروز شفیع امیرکبیر عضو سابق حزب دموکرات ایران1 ضمن صحبت اظهار داشت که عباس شاهنده هنوز یکی از خدمتگزاران صمیمی قوام... 15 مرداد 1327 2
نظر نورالدین آشتیانی نسبت به شاهنده - 4
گزارش 7 خرداد 1329 7
شریفی یکی از اعضاء وزارت دادگستری که با دارودسته بیوک صابر1 و عباس شاهنده مربوط است ضمن صحبت می گفته این عده به تحریک... 17 اردیبهشت 1331 8
گزارش 12 آبان 1331 9
خلاصه گزارش اداره اطلاعات 25 آبان 1331 11
خلاصه گزارش اداره اطلاعات 28 آبان 1331 12
آقای عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان 9 شهریور 1332 13
فرمانداری نظامی شهرستان تهران 27 مهر 1332 14
اداره کل تبلیغات و انتشارات تصدیق می نماید که آقای عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان با سمت رهبری اولین دسته ای که توفیق... 30 مهر 1332 15
به فرموده جهت توضیح در مورد منبع خبر سه فرد مشکوک1 عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان احضار شد.... 28 بهمن 1332 16
فرمانداری نظامی تهران 28 اردیبهشت 1333 17
تیمسار فرماندار نظامی محترم تهران1 29 اردیبهشت 1333 18
اطلاعیه 14 خرداد 1333 20
گزارش 5 مرداد 1333 21
درباره : توقیف روزنامه فرمان 7 شهریور 1333 22
گزارش - 23
در مورد رفع توقیف از روزنامه فرمان پیرو شماره 1787 ت ـ 7 /33306 8 شهریور 1333 24
فرمانداری نظامی تهران 5 مهر 1333 25
فرمانداری نظامی تهران 21 مهر 1333 26
درباره توقیف روزنامه فرمان 21 مهر 1333 27
درباره روزنامه فرمان بازگشت به شماره 4 /2139 ـ 21 /7 /333 21 مهر 1333 28
فرمانداری نظامی تهران 22 مهر 1333 29
درباره رفع توقیف از روزنامه فرمان پیرو شماره 3247 / ت ـ 21 /7 /1333 22 مهر 1333 30
درباره : رفع توقیف روزنامه فرمان پیرو شماره 3345 ت ـ 21 /7 /333 و بازگشت به 4 /2182ـ22 /7 /33 22 مهر 1333 31
ریاست معظم ستاد ارتش شاهنشاهی دام اقباله 30 مهر 1333 32
انحصار دخانیات ایران 22 آذر 1333 35
درباره توقیف روزنامه فرمان - 36
اداره روزنامه فرمان 12 مرداد 1334 37
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.