قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 3

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
دستگیرى آیت‌اله خمینى 16 خرداد 1342 46
ریاست ساواک 16 خرداد 1342 47
اخبار اصفهان 16 خرداد 1342 48
ریاست ساواک سوم رونوشت شیراز 16 خرداد 1342 49
تهران 16 خرداد 1342 50
موضوع : پیشنمازان مساجد 18 خرداد 1342 51
موضوع : انعکاس جریانات اخیر 18 خرداد 1342 52
رادیو تهران 17 خرداد 1342 53
کلن 16 خرداد 1342 54
کلیه ساواکهاى خارج از مرکز و خارج از کشور 16 خرداد 1342 55
حوادث اخیر ایران 16 خرداد 1342 56
وزارت امور خارجه 16 خرداد 1342 58
اعلامیه حضرت آیة اللّه‌ العظمى پیشواى بزرگ مذهبى در نجف اشرف آقاى حاج سید ابوالقاسم خوئى دام ظله. که در آن تکلیف مسلمانان و وظیفه آنها را تعیین و از اعمال وحشیانه حکومت خائن فعلى استنکار میفرمایند. 16 خرداد 1342 60
موضوع : آیت‌اله بهبهانى 17 خرداد 1342 61
موضوع : تصمیمات روحانیون 18 خرداد 1342 62
موضوع : فعالیت روحانیون 18 خرداد 1342 63
موضوع : شیخ رضا فعال 18 خرداد 1342 65
تهران 18 خرداد 1342 66
موضوع : دعوت اجتماع در مسجد 18 خرداد 1342 67
دهات و قراء اطراف ورامین و پیشوا 17 خرداد 1342 69
موضوع : مبارزه آیت‌اله خمینى 17 خرداد 1342 70
رمز ـ ساواک ـ سارى 17 خرداد 1342 72
روزنامه کیهان انگلیسى 18 خرداد 1342 73
تهران 18 خرداد 1342 74
صورت اسامى روحانیونى که در وقایع جریان اخیر دستگیر و در حال حاضر بازداشت میباشند 15 خرداد 1342 75
ساواک تهران 18 خرداد 1342 76
موضوع : تظاهرات 18 خرداد 1342 77
موضوع : تظاهرات روز 18 /3 /42 18 خرداد 1342 78
موضوع : تظاهرات روز 18 /3 /42 18 خرداد 1342 79
ساواک تهران 18 خرداد 1342 80
1
2
3
4
...
12
13
14
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.