قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 3

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
صورت مجلس 19 تیر 1342 465
وزارت امور خارجه ـ اداره اول سیاسى اداره اطلاعات و مطبوعات 19 تیر 1342 466
فرمانداری کل 20 تیر 1342 467
موضوع : روحانیون 20 تیر 1342 468
موضوع : روحانیون و طیب حاج رضائى 22 تیر 1342 471
وزارت کشور فرماندارى شهرستان قم 20 تیر 1342 472
لشگر گرگان 20 تیر 1342 473
موضوع : آیت‌اله کمالوند. 22 تیر 1342 474
موضوع : اظهارات کریمى آشتیانى 22 تیر 1342 476
چهلم کشته شدگان 15 خرداد ماه 42 22 تیر 1342 477
وقایع روز 15 خرداد ماه 42 23 تیر 1342 478
حکومت نظامى در شیراز 24 تیر 1342 479
موضوع : تعطیل بازار 23 تیر 1342 480
موضوع : وضعیت بازار و خیابانها 23 تیر 1342 482
موضوع : تعطیل بازار 23 تیر 1342 483
موضوع : وضع بازار 23 تیر 1342 484
موضوع : اظهارات در بازار 23 تیر 1342 485
موضوع : تشکیل سازمان نجات مذهب 23 تیر 1342 488
موضوع : اظهارات سرگرد بازنشسته بلوچ قرائى در مورد جریانات اخیر 23 تیر 1342 489
چهلم کشتگان واقعه 15 خرداد 2 مرداد 1342 490
چهلمین روز حادثه 15 خرداد 23 تیر 1342 491
جناب آقاى آرام1 وزیر امور خارجه 23 تیر 1342 492
آقاى دکتر ابراهیم تیمورى 23 تیر 1342 493
اطلاعیه 26 تیر 1342 494
موضوع : تظاهرات 15 خرداد 25 تیر 1342 495
موضوع : تظاهرات 15 خرداد 27 تیر 1342 496
جناب آقاى نخست وزیر 25 تیر 1342 497
موضوع : طرفداران خمینى در بازار 27 تیر 1342 498
موضوع : روحانیون 30 تیر 1342 499
موضوع : روحانیون 27 تیر 1342 501
1
2
3
...
10
11
12
13
14
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.