داریوش همایون به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
آیندگان خیابان شاه چهارراه گیتی شمار222-تهران تلفن:664769-666220 شماره: 8844 تلگرافی :روز آیندگان وزارت اطلاعات محترما" پیرو... 16 دی 1352 178
آیندگان خیابان شاه چهارراه گیتی شمار222-تهران تلفن:664769-666220 شماره: 8844 تلگرافی :روز آیندگان وزارت اطلاعات محترما" پیرو... 25 مرداد 1352 179
موضوع: تیراژ روزنامه آیندگان 13 آذر 1352 180
وزارت اطلاعات مرکز مدارک نام: داریوش نام خانوادگی: همایون محل تولد: تهران تاریخ تولد روز ماه سال: 5 مهر1307 نام پدر: نوراله... 30 مهر 1353 181
داریوش همایون فرزند نوراله متولد 1307 تهران شناسنامه 37 تهران دکترای علوم سیاسی و لیسانس قضائی از دانشکده حقوق تهران بورس... 22 آبان 1354 183
دفتر مخصوص شاهنشاهی با تائیدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران نظربه استدعای جناب دکتر عبدالحسین... 29 دی 1353 184
نخست وزیر شماره : 81144 جناب آقای نصرت اله معینیان1 رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی فهرست عرض وزارت علوم و آموزش عالی مبنی بر... - 185
نخست وزیر شماره : 81144 جناب آقای نصرت اله معینیان1 رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی فهرست عرض وزارت علوم و آموزش عالی مبنی بر... - 185
وزارت علوم و آموزش عالی دفتر وزیر پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر استدعا دارد با صدور فرمان همایونی... - 186
درباره:مصاحبه تلویزیونی مورخه 2 /12/ 54 30 اسفند 1354 187
روزنامه آیندگان شماره 2453 مورخ 3 /12 /54 3 اسفند 1354 191
وزارت علوم و آموزش عالی دفتر وزیر شماره:1270 -7 جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر نظر باینکه آقای داریوش همایون بعضویت... 19 تیر 1355 194
وزارت علوم و آموزش عالی خلاصه پیشینه خدمت نام و نام خانوادگی: داریوش همایون نام پدر: نوراله تاریخ تولد: 2487 شماره... - 195
وزارت علوم و آموزش عالی دفتر وزیر پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر استدعا دارد با صدور فرمان همایونی داریوش... - 196
نخست وزیر 31780 جناب آقای نصرت اله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی فهرست عرض وزارت علوم و آموزش عالی مبنی بر انتصاب... 27 تیر 1355 197
نخست وزیری 1 - جناب آقای: نام خانوادگی:همایون نام:داریوش نام پدر:نورالله شماره شناسنامه و محل صدور:35 بخش 2... - 198
نخست وزیری 1 - جناب آقای: نام خانوادگی:همایون نام:داریوش نام پدر:نورالله شماره شناسنامه و محل صدور:35 بخش 2... - 198
دفتر مخصوص شاهنشاهی رونوشت فرمان انتصاب با تائیدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران نظر به... 4 مرداد 1355 199
دفتر مخصوص شاهنشاهی تاریخ پیش نویس 4 /5 /35 تاریخ صدور 07 /5 /2535 شماره 74-200 پیوست........... جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر عطف... 4 مرداد 1355 200
روزنامه کیهان 6 /8 /35 6 آبان 1388 201
برگ خلاصه سابقه 1 - مشخصات نام: داریوش نام خانوادگی : همایوننام پدر: نوراله تاریخ تولدومحل آن : 1307 تهران شماره شناسنامه... - 203
گزارش خبر موضوع: حمید همایون 1 22 دی 1355 205
درباره: آقای حمید همایون بازگشت بشماره 1318 /347-7 /11 /35 17 بهمن 1355 207
وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات عمومی و نمایشگاهی سهامی... 11 خرداد 1356 208
درباره: آقای حمید همایون 28 اردیبهشت 1356 210
نخست وزیری سازمان اطلاعات و امنیت کشور به: مدیریت کل اداره هشتم 823 شماره: 493 /347 از: اداره کل سوم / 347 درباره: آقای امیر حمید... 13 تیر 1356 211
جناب آقای داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی با نهایت مسرت انتصاب آن جناب را به مقام وزرات اطلاعات و جهانگردی تبریک... - 212
وزارت اطلاعات و جهانگردی دفتر وزیر تیمسار ارتشبد نعمت الله نصیری آجودان مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و رئیس... - 213
شهری شماره 1938 65 21 7 36 پیشگاه مبارک علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران جان نثار افتخار دارد از جانب خود و کارکنان وزارت... 21 مهر 1356 214
دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران تلگرام - شهری شماره: 8484/م ق جناب داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی تلگرام شادباش... 25 مهر 1356 215
1
2
3
4
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.