داریوش همایون به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
وزارت اطلاعات و جهانگردی دفتر وزیر شماره: 10123 /44 دوست گرامی جناب آقای هوشنگ نهاوندی رئیس دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی... 25 مهر 1356 216
دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران جناب آقای داریوش همایون شماره: 9055/م ق وزیر اطلاعات و جهانگردی عطف به نامه شماره 10123 /44... 7 آبان 1356 217
دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران 89995 - سوم 139932- سوم جناب آقای داریوش همایون 1 - عضو هیئت امناء بنیاد شهبانو فرح وزیر... - 218
پیشکاری علیاحضرت شهبانوی ایران تلگرام - شهری شماره: 8776 ج 559 ت 8 /8 /36 جناب آقای داریوش همایون وزیر محترم اطلاعات و جهانگردی... 16 آبان 1356 219
بنیاد شهبانو فرح باغ فردوس،جاده پهلوی، تهران تلفن: 3-279001 جلسه هیات امنای بنیاد شهبانو فرح،ساعت 5 /10 صبح روز سه شنبه 22 آذر... - 220
گزارش خبر 28 دی 1336 224
درباره اظهارات حسین اهری صاحب امتیاز روزنامه آیندگان 23 بهمن 1356 227
گزارش خبر 15 بهمن 1356 230
انتشار اعلامیه علیه وزیر اطلاعات و جهانگردی و چهار نفر از مسئولین و نویسندگان مطبوعات - 234
گزارش خبر موضوع: تماس فرد ناشناس با علی اصغر حاج سید جوادی1 20 اسفند 1356 238
پیشکاری علیاحضرت شهبانوی ایران تلگرام - شهری شماره:9392 ج 692 - ت 20 /12 /36 جناب آقای داریوش همایون وزیر محترم اطلاعات و... 27 اسفند 1356 241
شهری 12339 ک 24 ت 25 /12 جناب آقای نصرت اله معینیان متقابلا" فرا رسیدن نوروز فرخنده شاهنشاهی را شادباش می گویم . داریوش همایون... - 242
پیشکاری علیاحضرت شهبانوی ایران تلگرام - شهری شماره :954 ج 2814 – ت 22 /12 /36 جناب آقای داریوش همایون وزیر محترم اطلاعات و... 16 فروردین 1357 243
پیشکاری علیاحضرت شهبانوی ایران تلگرام - شهری ج 4443 - ت 9 /1 /37 جناب آقای داریوش همایون وزیر محترم اطلاعات و جهانگردی... 14 فروردین 1357 244
درباره گردانندگان روزنامه آیندگان 4 تیر 1357 245
موضوع: مذاکرات رحیم صفاری با علی اصغرحاج سید جوادی 15 مرداد 1357 246
گزارش خبر موضوع دکتر مهدیان 1 شهریور 1357 250
گزارش خبر موضوع: دکتر مهدیان 2 شهریور 1357 254
گزارش خبر موضوع: دکتر مهدیان 13 مهر 1357 262
در اجرای اوامر صادره تعداد 14 نفر افراد مشروحه زیر در تاریخ 16 /8 /1357 دستگیر شده اند. استدعا دارد اوامر عالی را امر به ابلاغ... 16 آبان 1357 265
موضوع: غیرنظامی داریوش همایون 17 آبان 1357 269
ریاست دایره بایگانی خواهشمند است دستور فرمائید پیشینه آقای داریوش فرزند نوراله شهرت همایون شغل.......را تعیین و اعلام... 18 آبان 1357 270
حزب رستاخیر ملت ایران برگ شناسایی جناح پیشرو مشخصات: داریوش همایون نشانی و تلفن: روزنامه آیندگان خیابان شاه چهارراه گیتی... - 271
دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران همایون جناب داریوش عضو هیأت امناء بنیاد شهبانو و سازمانهای وابسته بآن... - 272
1
2
3
4
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.