عبد‌العظیم ولیان به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع : دکتر ولیان 20 اسفند 1356 366
به : 342 از : مشهد شماره : 16789/ ه 3 پیرو : 16714/ ه ـ 14 /12 /36 بدنبال اقدامات قبلی آقای ولیان در مورد ارتباط مستقیم با اهالی... 23 اسفند 1356 367
موضوع : تیراندازی به منصور 25 تیر 1357 368
درباره : وضع سراها و بازار رضا و مستأجرین آن 26 تیر 1357 369
درباره : تقدیم طومار به پیشگاه شاهنشاه آریامهر علیه آقای ولیان 22 مرداد 1357 376
از : / 9 / ه 1 شماره : 6853/ ه 1 روز 3 /5 /37 اطلاع حاصل گردید که شیخ علی ارنگه ای معروف بتهرانی1 از محل تبعیدگاه بمشهد آمده و جهت... 4 مرداد 1357 379
تلگراف ـ فوری شماره : 6948/ ه 1 روز جاری بهنگام برگزاری مراسم ختم ... و ... در منزل آیت اله شیرازی آقای ولیان استاندار خراسان... 5 مرداد 1357 381
موضوع : عدم شرکت روحانیون در مراسم ملی و میهنی و مذهبی 5 مرداد 1357 383
موضوع : آقای ولیان استاندار خراسان و مهندس فرشچی 10 مرداد 1357 385
موضوع : دکتر عبدالعظیم ولیان استاندار خراسان 10 مرداد 1357 388
درباره : آقای عبدالعظیم ولیان 15 مرداد 1357 390
به : 312 شماره : 7127 /9/ ه 1 1ـ آقای ولیان استاندار خراسان با یکی از روحانیون تماس گرفته و گفته است من بشرفم قسم تا ساعت 9 صبح... 6 مرداد 1357 392
محترما بر طبق دستور صادره اینجانب و آقای مهدویان1 از ساعت 2230 روز 1 /5 در فرودگاه مشهد بانتظار فرود هواپیمای حامل جنازه شیخ... - 395
موضوع : اشاعه شایعات شدید در بین مردم بویژه روحانیون - 397
از : مشهد به : 342 شماره : 11010 / ه 3 ساعت 2100 روز جمعه 6 /5 /37 دو نوع اعلامیه1 که یکی از ناحیه آیت اله شیرازی مربوط به رفتن آقای... 7 مرداد 1357 398
درباره : آقای ولیان استاندار خراسان پیرو شماره 11010 /9 ه 3 ـ 6 /5 /37 9 مرداد 1357 400
بسم اللّه الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت مستطاب آیه اللّه شیرازی دام ظله العالی حوادث ناگوار اخیر مشهد مقدس که در... 5 مرداد 1357 401
بعرض برسد و بعرض برسانید آقای دکتر ولیان (یا هیتلر خونخوار یا فرعون جبار) شما را بخدا قسم رسیدگی نمایید و مردم و امام رضا... - 402
... - 405
از : مشهد ساعت 2035 ـ 0800 شماره : 11016/ ه 3 در مراسم غبارروبی که پیش از ظهر روز سه شنبه سوم مرداد ماه با حضور والاحضرت منیژه1... 9 مرداد 1357 406
از : مرکز شماره : 562 /312 عطف : 11016 ه 1 ـ 9 /5 /37 مراتب از شرفعرض پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر گذشت مقرر فرموده اند : چرا ثابت در... 15 مرداد 1357 407
شماره : 11080 / ه 3 بازگشت به : 5424 /312 ـ 15 /5 /37 اوامر صادره از آقای ولیان سئوال [شد ] اظهار داشت : ایرج ثابت پاسال برای مذاکره... 22 مرداد 1357 408
به : 312 از : مشهد شماره : 7201/ ه 1 پیرو : 7198/ ه ـ 12 /5 /37 اطلاع رسید آقای ولیان، مدیر روزنامه خراسان در نظر دارد مقاله ای... 12 مرداد 1357 409
شماره : 16860 آقای حسین سنگچولی منشی و ماشین نویس استاندار خراسان نظر باینکه از طرف انجمن شهر بجنورد در جلسه مورخ 6 /4 /2537... 29 تیر 1357 410
درباره : آقای عبدالعظیم ولیان استاندار خراسان 16 مرداد 1357 411
اعلامیه ای پیرامون ارتباط با خانم ... و اعمال خلاف آقای ولیان مؤید موضوع بوده که پس از تحقیق و تأیید بآن اداره کل منعکس و... 16 مرداد 1357 413
موضوع : آقای عبدالعظیم ولیان استاندار خراسان 16 مرداد 1357 415
موضوع : استاندار خراسان 19 مرداد 1357 416
موضوع : اعمال و رفتار غیر اصولی آقای ولیان استاندار خراسان 23 مرداد 1357 419
درباره : آقای عبدالعظیم ولیان نیابت تولیت عظمی و استاندار خراسان پیرو شماره های : 1101 /9 ه 3 ـ 6 /5 /37 و 11053/ ه 3 ـ 16 /5 /37 (صادر به 312) 21 مرداد 1357 421
1
2
3
...
7
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.