عبد‌العظیم ولیان به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
دزدی ولیان هر روز اضافه تر میشود 19 فروردین 1347 37
موضوع : آقای ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی 7 تیر 1348 39
شماره : 1274 / د ب وزارت امور خارجه سازمان اطلاعات و امنیت کشور نامه وی بامضاء فیروز اعتضادی مظفر بوزارت امور خارجه واصل... 16 تیر 1348 40
شماره : 1228 ر د ب ع ریاحی رئیس دزدها [و] ولینعمت ولیان و معصومی و گلسرخی برای ماست مالی کردن [می خواهند] پرونده ملیونها دزدی... - 41
موضوع : شایعه ترمیم کابینه 12 مرداد 1348 43
ولیان دزد و خائن بشاهنشاه برای تماس با بختیار عازم اروپا شد - 45
شماره : 52134 آقای عبدالعظیم فرزند شهرت ولیان شماره شناسنامه و محل صدور تاریخ و محل تولد شغل : وزیر کشاورزی در... 19 مهر 1348 47
موضوع : سفر دکتر ولیان به آلمان 15 آبان 1348 48
موضوع : مسافرت دکتر ولیان بآلمان 19 آبان 1348 49
موضوع : تأخیر عزیمت آقای ولیان باروپا 24 آبان 1348 50
درباره : عبدالعظیم ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی 10 آبان 1348 51
خیانتهای ولیان وزیر خائن اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بحد اعلا رسیده است1 - 52
ولیان چگونه بمملکت و شاهنشاه آریامهر خیانت میکند - 54
درباره : عبدالعظیم ولیان بازگشت بشماره 10957 /922 ـ 10 /8 /48 28 آبان 1348 58
موضوع : اظهارات مرتضی مصور رحمانی 3 آذر 1348 59
موضوع : وزیر اصلاحات ارضی 24 آذر 1348 60
موضوع : سفر دکتر ولیان به رم 24 آذر 1348 61
خسروانی وزیر سابق کشور1 27 دی 1348 63
شماره: 151/ د ب ع سازمان اطلاعات و امنیت کشور عین پاکت و نامه بی امضاء که بعنوان جناب آقای وزیر امور خارجه نوشته شده است... 25 فروردین 1349 69
دزدی که دزدهای دیگر را بحضور شاهنشاه آریامهر معرفی کرد - 70
بنام نامی خدایگان شاهنشاه آریامهر نامه سرگشاده جناب آقای دکتر ولیان2 وزیر محترم وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی 3... 28 اردیبهشت 1349 73
موضوع : اظهارات تیمسار بازنشسته گیلانشاه 4 تیر 1349 75
محترما معروض میدارد نامه بدون امضاء پیوست از طرف کارمندان اصلاحات ارضی حاکیست که : در این نامه به آقای دکتر ولیان وزیر... 10 تیر 1349 77
ریاست محترم سازمان امنیت کشور در نهایت احترام از نظر مصالح و منافع کشور و اهمیت مورد، جهت استحضار شخص شخیص اعلیحضرت... - 78
موضوع : اظهارات سناتور یارافشار1 11 تیر 1349 80
موضوع : اظهارات منبع پیرامون سوءاستفاده آقای ولیان از موقعیت و مقام 13 تیر 1349 82
موضوع : سوءاستفاده دکتر ولیان از موقعیت خود 20 تیر 1349 83
جناب آقای عبدالعظیم ولیان وزیر محترم اصلاحات ارضی و تعاون روستائی با نهایت مسرت انتصاب آن جناب را بمقام آجودان کشوری... 24 تیر 1349 84
وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی سرور ارجمند و بزرگوار تیمسار سپهبد نصیری ضمن تقدیم صمیمانه ترین مراتب احترام و... 27 مرداد 1349 85
به : عرض میرسد از : 327 موضوع : دکتر .... برابر اطلاع : نامبرده بالا که جزء هیئت مدیره سازمان بیمه های اجتماعی... 25 مرداد 1349 86
1
2
3
4
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.