صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

نتیجه تبلیغات رادیو شوروی علیه ایران

نتیجه تبلیغات رادیو شوروی علیه ایران


متن سند:

نتیجه تبلیغات رادیو شوروی علیه ایران

در مقابل حملات تبلیغاتی شوروی که پس از انعقاد قرارداد دفاعی بین ایران و آمریکا آغاز شده رادیو ایران نیز در صدد عمل متقابل برآمده و مرتباً به این عمل ادامه داده است.
عمل متقابل رادیو ایران از همان روزهای اول برخلاف انتظار دستگاه تبلیغاتی شوروی بین شنوندگان تاثیر لازم را نمود و رادیو مسکو در برابر گفتار مؤثر و منطق قوی رادیو، ایران دشنام و ناسزا و حمله به مقدسات ملی ایران متوسل شد.
نتیجه تبلیغات رادیو مسکو ایجاد انزجار و نفرت در افکار عمومی مردم ایران بوده ولی عمل متقابل رادیو ایران روی هم رفته اثرات نیکوئی در روحیه مردم ایران بخشیده و هزاران نامه‌هائی که از طرف مردم به اداره انتشارات و رادیو رسیده است گواه آن می‌باشد. دستگاه تبلیغاتی شوروی برای جبران عدم موفقیت فوق‌الذکر اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری فرستنده ناشناسی بنام صدای ملی ایران1 ایجاد و حملات تبلیغاتی خود را از این جبهه نیز شروع نمود.

الف - منظور از حملات تبلیغاتی رادیو مسکو:
به طوری که استنباط می‌شود منظور اساسی و هدف رادیو مسکو عبارت است از:
١- اهانت به مقدسات ملی ایران.
۲- تخطئه طبقه حاکمه ایران و اقدامات اساسی دولت
٣- ایجاد تزلزل و وحشت بین طبقات مختلف.

ب - اثر تبلیغات رادیو مسکو:
١- روس‌ها از پاسخ‌های رادیو ایران زخمی شده‌اند (زیرا تا حدی ماسک بشر دوستی و صلح‌جوئی از صورت سران کمونیسم برگرفته شده و ماهیت آنها بدنیا و به ملت ایران معرفی گردیده است. لذا بدون هیچ‌گونه ملاحظه و با تمام قوا حمله می‌نماید.
۲- تمام دستگاه‌های نیرومند تبلیغات شوروی فعلاً متوجه ایران است و حتی به سایر کشورهای عضو پیمان بغداد به این شدت حمله نمی‌نمایند.
٣- رادیو مسکو ضمن حملات شدید خود به مقدسات ملی گاهی به مردم وعده و نوید داده و زمانی ضمن تهدید با موشک خواسته از یک طرف هواخواهان خود را مجذوب و از طرف دیگر مخالفین خویش را مرعوب نماید.
۴- به موازات این تبلیغات شدید علنی فعالیت‌های تبلیغاتی پنهانی که به مراتب با دامنه وسیع‌تری در خفا عملی می‌گردد با پوشش لازم بکار افتاده است و ایادی بیگانه پرست با انتشار شایعات بی‌اساس بهانه‌هائی برای تبلیغات مضر بدست آورده و استفاده می‌نمایند.
۵- با در نظر گرفتن عدم موفقیتی که تبلیغاتی شوروی با آن مواجه گردیده این سئوال پیش می‌آید که چرا دستگاه‌های تبلیغاتی شوروی باز هم حملات خود را همچنان ادامه می‌دهند.؟
با یک بررسی معلوم می‌شود علت اصلی اقدام روس‌ها به این عمل که زیان بیشتری متوجه خود آنها می‌سازد این است که نمی‌توانند با عدم تعقیب برنامه تبلیغاتی خود علیه ایران علناً شکست خویش را اعتراف نمایند.
لکن علت دیگری که نبایستی از نظر دور داشت این است که شوروی‌ها هنوز امیدوارند با اتکاء به موارد حساسی که بدون شک فکر مردم ایران را مشغول می‌نماید، ممکن است تکرار آن بتدریج افکار عمومی را در ایران متزلزل سازد. این موضوع از مطالعه شعارهای عمده رادیو مسکو که ذیلاً شرح داده می‌شود بخوبی استنباط می‌گردد.
(۱) کلیه دستگاه‌های دولتی را فاسد معرفی می‌کند و ضمناً با نقل و تحریف قسمتی از مندرجات روزنامه‌های ایران گفتار خود را مستدل وانمود می‌کند.
(۲) با اشاره بالا رفتن مداوم هزینه زندگی در ایران اذهان مردم را مشوب می‌سازد
(۳) درباره سختی معیشت طبقه کارگر و کشاورز مطالب تحریک‌آمیزی منتشر می‌سازد و مدعی است که این دو طبقه بطور شدید تحت فشار زندگی قرار گرفته‌اند.
(۴) مدعی هستند وجود مستشاران آمریکایی و ازدیاد روزافزون آنان علاوه بر این که با احساسات ملی ایران مغایرت دارد موجب گران شدن هزینه زندگی و کمیابی و افزایش کرایه مسکن می‌باشد .
(۵) با اشاره به سیستم اقتصادی فعلی و روابط مالی ایران با کنسرسیوم چنین وانمود می‌کنند که اقتصاد ایران تحت کنترل استعمار است و هدف غارت ثروت ملی ایران می‌باشد
(۶) تبلیغات شوروی سعی دارد ثابت کند که کلیه تضییقات مشروحه فوق پس از انعقاد قرارداد دفاعی ایران و آمریکا پیش آمده است نتیجه‌اش فشار به مردم و تبدیل ایران به پایگاه نظامی علیه روسیه شوروی است و با این ترتیب رادیو مسکو کوشش می‌کند تفهیم نماید که قرارداد نظامی است که سبب تمام این مشکلات شده است.
این مطالب بر اثر تکرار و وسعت بی‌سابقه ادامه تبلیغات ممکن است در اذهان بعضی مردم ساده لوح مؤثر باشد.
پیشنهاد:
چون احساس می‌شود که تنها تلاش و مبارزه رادیو ایران برای خنثی کردن تبلیغات وسیع روسیه شوروی کافی نیست لذا سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیشنهاد می‌نماید:
۱) مجله مکتب اسلام2 تقویت و ترتیبی داده شود که مرتباً بطور هفتگی منتشر گردد و روحانیون طراز اول وعلماء و دانشمندان مقالاتی در مبارزه با کمونیسم تهیه و در مجله مزبور منتشر نمایند. از مجله مذکور تعداد زیادی چاپ و بین طبقات مختلف بخصوص وعاظ و اهل منبر توزیع شود.
۲) ضمن تماس با روحانیون و وعاظ و کارگردانان مساجد و تکایا بنحو شایسته از نامبردگان خواسته شود که اعمال و رفتار کمونیست‌ها را با ذکر امثله و شواهد برای مردم تشریح و آنان را به مبارزه مرام کمونیسم تشویق نمایند.
۳) از روسای انجمن‌های محلی تشویق بعمل می‌آید تا با تشکیل جلساتی و ترتیب دادن سخنرانی‌ها علت مطالب اغراق‌آمیز و خصمانه رادیوهای کمونیستی را که علیه ایران منتشر می‌سازند. برای مردم تشریح و آنان را به میهن‌پرستی و شاه دوستی ترغیب نمایند.
۴) از رجال برجسته و مورد احترام کشور دعوت شود که با سخنرانی‌های جالبی در رادیو و تلویزیون ماهیت کمونیسم را برای مردم تجزیه و تحلیل نمایند.
۵) به نمایندگان سیاسی و فرهنگی ایران در خارج از کشور تذکر داده شود. چنانچه در جرائد خارجی مشاهده کردند از طرف دستگاه‌های کمونیستی مطالبی بر خلاف مصالح ایران درج گردیده فوراً در صدد جوابگوئی برآیند.
۶) خبرگزاری پارس نمایندگی‌هائی در کشورهای هم پیمان و هم جوار و ممالک عربی و لااقل یک نمایندگی در اروپا تأسیس نماید تا اخباری که بر خلاف شئون و مصالح ایران از طرف خبرگزاری‌های وابسته به بلوک شرق منتشر می‌گردد تکذیب کند.
۷- تبلیغات لازم در فرهنگ و دانشگاه.
۸-چاپ و پخش بروشورهای مختلف از طریق ساواک بطور غیر محسوس.

توضیحات سند:

1- رادیو صدای ملی ایران: این رادیو ظاهراً به حزب توده وابستگی رسمی نداشت و مستقیماً توسط شوروی‌ها اداره می‌شد. ولی گردانندگان آن همواره از کادرهای اصلی و مورد اطمینان حزب توده بوده‌اند. این رادیو از فرستنده مرکزی مسکو پخش می‌شد در واقع این رادیو در سال ۱۳۳۸ بعنوان واکنش در برابر انعقاد قرارداد نظامی رژیم شاه و آمریکا آغاز به کار کرد که در پی آن روابط ایران - شوروی به شدت تیره شد. بر اساس این تیرگی روابط صدای ملی در آغاز رژیم شاه را بشدت مورد حمله قرار می‌داد ولی در سال‌های ۱۳۴۰ که شاه امتیازاتی به روس‌ها داد لحن صدای ملی نیز ملایم‌تر شد. و بطور ضمنی اصلاحات شاهانه را تأیید کرد و مبارزات اسلامی به رهبری امام خمینی را ارتجاعی خواند تندی و نرمی لحن صدای ملی در قبال رژیم شاه همواره تابعی از مناسبات این رژیم با شوروی بود. سیاست و سازمان حزب توده – همان منبع ص

2- مجله مکتب اسلام: این مجله به منظور آشنا ساختن مردم ایران با مبانی دین اسلام به ویژه نسل جوان با حقایق و روشنگری‌های دین اسلام در قم و توسط علماء حوزه علمیه قم راه اندازی شد و هدفش ضمن آگاهی دادن به مردم، مبارزه با تبلیغات ضددینی رژیم و خصوصا هواداران کمونیسم در ایران بوده. ابتدا این مجله تحت نظر سید کاظم شریعتمداری و با مدیریت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی و دیگر عناصر دارالتبلیغ اداره می‌شد و نقش بسیار مهمی در تبلیغ و ترویج احکام و مبانی دینی مذهب تشیع داشت نکته قابل توجه آنست که دستگاه امنیتی فاسد شاه نیز به نقش اسلام در آگاهی بخشی توده‌ها و مبارزه با کمونیزم آگاه بوده است و به ناچار در برخی شرایط تضییقات موجود را کاهش می‌داد است تا از نفوذ کمونیزم در ایران جلوگیری شود.

منبع:

کتاب عنکبوت سرخ (چپ در ایران به روایت اسناد ساواک) صفحه 107

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.