صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

صورتجلسه

صورتجلسه


متن سند:

در اجرای بخشنامه فوری محرمانه شماره /3636/ م ـ 12 /9 /40 وزارت کشور، کمیته اطلاعاتی درباره پرداخت مقرری و اسکان و تأمین معیشت پناهندگان عراقی با حضور امضاءکنندگان زیر در ساعت /1000 روز پنج شنبه 19 /11 /40 بهمن ماه در استانداری کردستان تشکیل و با شور و بررسی با تبادل نظر به شرح زیر بیان عقیده می نماید.
الف.
ـ 1 ـ در مورد اسکان پناهندگان از محل فعلی که مدت سه سال است ساکن هستند به داخل منطقه استان و تأمین معیشت آنان با توجه به وضعیت و اوضاع و احوال منطقه محل مناسبی خواه برای اسکان دسته جمعی و خواه انفرادی در استان کردستان به علت اینکه اکثر ساکنین قراء و قصبات بوده و از راه زراعت و دامداری زندگی می کنند محلی جز طرد نمودن زارعین ایرانی وجود ندارد.
2 ـ پس از وقایع عراق که پناهندگان را در نوار مرزی غرب پناه داده و از تاریخ پناهندگی به عده ای از شیوخ آنها تاکنون مستمری پرداخت گردیده است و نظر به اینکه سه نفر از پناهندگان سرشناس استان کردستان آقایان شیخ عثمان نقشبندی، شیخ محمد بهاءالدین حسامی و شیخ جلال حفیدزاده که علاوه بر اینکه دارای املاک و ابواب جمعی در خاک عراق می باشند جنبه ارشاد و شیخوخیت داشته تعداد زیادی مرید در ایران، عراق و سوریه دارند.
نامبردگان به استثنای شیخ عثمان که در قطعه زمین شخصی در (آبادی دورود) ساکن می باشد سایر پناهندگان منطقه که از طرفداران و وابستگان سه نفر فوق الذکر می باشند در قراء نوار مرزی مریوان و اورامان اسکان داده شده اند از طرفی در استان کردستان سرمایه دار و اعیان و متمکنین خیّری که بتوانند یا بخواهند به پناهندگان کمک نموده و از آنان نگهداری نمایند وجود نداشته و تاکنون هم هیچ فردی آمادگی خود را در این باره اعلام ننموده است.
ب.
با توجه به مراتب بالا کمیسیون معتقد و نظر می دهد: 1 ـ به علت اینکه مراتع منطقه کردستان بین کشاورزان تقسیم شده و به این جهت محلی برای اسکان آنها و استفاده دامهایشان باقی نخواهد ماند و به علت نبودن اشخاص سرمایه دار و خیّر در منطقه کردستان جهت کمک و از طرفی چون فقط به تعداد معدود چندین نفری (سه نفر فوق و بستگان آنان) اعاشه مستمری از طرف دولت پرداخت می گردد عنوان این مطالب در مورد اشخاص فوق الذکر که دارای مقام و موقعیت خاصّی هستند توهین به خود تلقی نموده پس از سه سال مهمان نوازی تولید نارضایتی و یأس آنان که خود را پناهنده دولت ایران می دانند گردیده و اشخاص مخرب و عناصر بیگانه نیز ممکن است از این عمل سوءاستفاده و از این لحاظ لطمه بزرگی به سیاست منطقه و دولت وارد آید.
لذا پیشنهاد می نماید کماکان دولت در تأمین و ادامه اعاشه پناهندگان مستمری معینه آنان را فعلاً تا پایان سال 1341 پرداخت تا بدینوسیله وسایل رفاه و آسایش آنان فراهم گردد.
1ـ استاندار استان کردستان سرتیپ امین آزاد 2ـ معاون لشگر 6 کردستان سرتیپ سلحشور 3ـ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان کردستان سرهنگ کشاورز 4ـ فرمانده هنگ ژاندارمری کردستان سرهنگ 2 رکنی 5 ـ رئیس رکن 2 لشگر 6 کردستان سرهنگ 2 فرزانه

منبع:

کتاب تحولات داخلی عراق و امنیت ملی ایران به روایت اسناد ساواک صفحه 235

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.