صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع : درباره آیت‌اله خمینى

تاریخ سند: 31 اردیبهشت 1342


موضوع : درباره آیت‌اله خمینى


متن سند:

شماره : 4039 س ت تاریخ :31 /2 /42
گیرنده : تیمسار ریاست ساواک
فرستنده : مدیریت کل اداره سوم
موضوع : درباره آیت‌اله خمینى

نامبرده در تاریخ 30 /1 /42 بمسجد اعظم نرفته و سخنرانى نیز ننموده است. رئیس ساواک تهران. مولوى
این نامه و سوابق آن در پرونده آیت‌اله خمینى بایگانى شود. 7 /3


منبع:

کتاب قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 2 صفحه 131

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.