حجت‌الاسلام تعمیرکاری به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه سیزده
جلد پرونده - 0
موضوع: اظهارات یکنفر روحانی 21 مرداد 1346 1
درباره: جهانبخش تعمیرکاری معروف به محمد 31 مرداد 1346 2
موضوع: جهانبخش (محمد) شهرت تعمیرکاری فرزند عبدالحسین [عبدالحسن] 1 متولد 1314 8 شهریور 1346 3
درباره: جهانبخش تعمیرکاری عطف به 546 ـ 31 /5 /46 18 شهریور 1346 6
درباره: جهانبخش (محمد) شهرت تعمیرکاری فرزند عبدالحسین بازگشت شماره 35562 / 316 ـ 8 /6 /46 22 شهریور 1346 7
موضوع: اعمال شیخ محمد تعمیرکاری عطف/پیرو: 35711 /316 – 18 /6 /46 22 دی 1346 8
موضوع: شیخ محمد تعمیرکاری 16 بهمن 1346 9
درباره: شیخ محمد شهرت تعمیرکاری بازگشت بشماره 77378 / 316 – 12 /11 /46 25 بهمن 1346 10
درباره: شیخ محمد تعمیرکاری پیرو 77419/ 316 ـ 16 /11 /46 24 فروردین 1347 11
موضوع: مسافرت غیرمجاز بکشور عراق 4 تیر 1347 12
عصر روز 2 /4 /47 در حمام حاج یادگاری با شیخ محمد تعمیرکاری روبرو شدم بعد از مصافحه و معارفه از ایشان خواستم که چند دقیقه‌ای معطل... 2 تیر 1347 13
درباره: مسافرت غیرمجاز شیخ محمد تعمیرکاری و محمد‌تقی مروارید بعراق عطف به 1009 / ه‍ ـ‌4 /4 /47 22 تیر 1347 16
موضوع: اعزام و معرفی جهان‌بخش تعمیرکار[ی] فرزند عبدالحسین[عبدالحسن] 20 آبان 1350 17
درباره: ‌جهانبخش تعمیرکاری فرزند عبدالحسین [عبدالحسن] معروف به شیخ محمد متولد ایلام شغل طلبه مقیم شهرستان قم 25 آبان 1350 18
درباره: جهانبخش تعمیرکاری فرزند عبدالحسین [عبدالحسن] عطف به 2312 / 21 ـ 22 /6 /46 10 آذر 1350 19
درباره: جهانبخش تعمیرکاری فرزند عبدالحسین عطف به 7346 / 312 ـ 10 /9 /50 30 آذر 1350 20
موضوع: وصول 1130 ـ 12 ـ 50 2 مرداد 1352 21
موضوع: وصول 1845 کشف ـ‌2 پیرو: 1283 / ه‍ ـ‌26 /5 /52 24 مرداد 1352 22
موضوع: وصول 1115 کاشف 911 عطف – پیرو: 1287/ه‍ - 24 /5 /52 27 مرداد 1352 23
رمز شود بازگشت به 1290 / ه‍ ـ 27 /5 /52 28 مرداد 1352 24
موضوع: وصول 1745 کشف 1830 کاشف 113 عطف- پیرو: 5339 /312 – 28 /5 /52 30 مرداد 1352 25
رمز شود بازگشت به 1344 / ه‍ ـ‌30 /5 /52 31 مرداد 1352 26
رمز شود 1 شهریور 1352 27
درباره: کمیسیون امنیت اجتماعی1 بازگشت به 1308 / م ـ‌12 /9 /47 1 شهریور 1352 28
درباره: جهانبخش معروف به شیخ محمد تعمیرکاری عطف به 5410 / 312 ـ‌31 /5 /52 6 شهریور 1352 29
صورتجلسه - 30
موضوع : اقامت اجباری 8 شهریور 1352 34
رمز شود بازگشت بشماره 1390 / ه‍ ـ 10 /6 /52 11 شهریور 1352 35
موضوع: وصول 1140 کشف 1745 کاشف 220 پیرو: 5711 /312 ـ 11 /6 /52 12 شهریور 1352 36
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.