انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک - کتاب 18

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه سه
انتشار و توزیع اعلامیه مورخ 11 /9 /57 روح الله خمینی 11 آذر 1357 1
گزارش نوبه ای اطلاعاتی شماره 12 مدت دوره ـ از 110001 /9 /1357 تا 112400 /9 /1357 مدارک مورد مراجعه ـ گزارشات فرمانداریهای نظامی 12 گانه و... 11 آذر 1357 5
چکیده گفتگو برابر گزارش سازمان شهرری و باستناد اعلام مدیرعامل بهشت زهرا جنازه کشته شدگان روز 10 /9 /57 بعد از خروج از پزشکی... 11 آذر 1357 19
وضع بهشت زهرا ب ـ تا ساعت 1600 روز 11 /9 /57 حدود 5000 نفر به بهشت زهرا وارد و در اطراف قطعه 17 و غسال خانه اجتماع نمودند تاکنون سه... 11 آذر 1357 20
موضوع ـ بهشت زهرا جمعیت موجود بهشت زهرا را تخلیه و تعداد اجسادی که از صبح روز جاری تا این ساعت به بهشت زهرا آورده شده 16 نفر... 11 آذر 1357 21
موضوع: شرکت واحد حدود ساعت 1100 روز 11 /9 /57 راننده اتوبوس خط 139 شرکت واحد اتوبوسرانی مسیر میدان شوش به ناصرخسرو بنام رضا استاد... 11 آذر 1357 22
گزارش خبر ساعت 1800 روز 11 /9 /57 در خیابان امیرکبیر چهارراه سرچشمه کنار پیاده 500 جفت کفش گذارده بودند و مردم هم کنار آن جمع شده و... 11 آذر 1357 23
حوادث و وقایع اخلالگرانه تهران از ساعت 1730 الی 2400 روز 11 /9 /57 1ـ از ساعت 1730 روز 11 /9 /57 (2537 شاهنشاهی)، مجالس سخنرانی با شرکت... 11 آذر 1357 24
موضوع: انجام تظاهرات 88471 /20 ه 34 ـ 11 /9 /57 در ساعت 940 روز جاری حدود 300 نفر جوان از خیابان بلورسازی بطرف پل امامزاده معصوم حرکت... 11 آذر 1357 27
نصب پرچم قرمز و تظاهرات 11 آذر 1357 27
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 27
موضوع: تظاهرات 11 آذر 1357 27
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 28
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 28
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 28
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 29
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 29
تظاهرات 11 آذر 1357 29
تظاهرات 11 آذر 1357 29
تظاهرات 11 آذر 1357 29
تظاهرات 11 آذر 1357 30
تظاهرات 11 آذر 1357 30
تظاهرات 11 آذر 1357 30
تظاهرات 11 آذر 1357 30
تظاهرات 11 آذر 1357 31
چکیده گفتگو: 11 آذر 1357 31
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 31
قطع برق 11 آذر 1357 32
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 32
چکیده گفتگو 11 آذر 1357 32
1
2
3
...
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.