کلوپ روتاری به روایت اسناد ساواک - جلد اول

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
موضوع: باشگاه روتاری 17 دی 1337 1
موضوع: روتاری کلوپ تهران 26 فروردین 1338 3
موضوع: فعالیت‌های سیاسی 29 تیر 1338 8
موضوع: کلوپ روتاری 23 مرداد 1338 9
درباره: کلوپ روتاری 8 شهریور 1338 10
اساسنامه کلوپ روتاری - 12
موضوع: کلوپ روتاری 8 شهریور 1336 22
یادداشت اداری ریاست بخش 4 اساسنامه (کلوپ روتاری) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. به طوری که از مفاد آن استنباط شد هدف این... 23 شهریور 1338 24
موضوع: باشگاه روتاری 31 شهریور 1338 25
جناب آقای صادق وفا 25 مهر 1338 26
جناب آقای مهندس هوشنگ افشار 25 مهر 1338 27
جناب آقای کاظم کورس1 - 28
جناب آقای عیسی بهزادی - 30
موضوع: کلوپ روتاری تهران 27 مهر 1338 31
موضوع: کلوپ روتاری تهران 9 آذر 1338 32
موضوع: کلوپ روتاری تهران 14 آذر 1338 33
هم روتاری گرامی به طوری که در اساسنامه کلوپ روتاری تصریح شده یکی از هدف‌های اولیه روتاری ایجاد و طرح آشنائی و دوستی به... 23 آذر 1338 34
موضوع: کلوپ روتاری تهران 27 آذر 1338 35
ساواک سوم 25 نفر از اعضاء کلوپ روتاری تهران برابر دعوت شرکت نفت صبح روز پنجشنبه 15 /12 /42 با هواپیما به آبادان وارد و پس از بازدید... 14 اسفند 1342 36
شماره: 27263 طبق گزارش واصله یکی از اعضاء کلوپ روتاری کالیفرنیا به نام کروگر در تاریخ 4 /12 /43 در هتل مرمر که اعضاء کلوپ روتاری... 23 اسفند 1343 37
شماره: 1768ط م /5345/م ر محرمانه سازمان اطلاعات و امنیت کشور یک نسخه پرسشنامه تنظیمی از طرف آقای منوچهر قاهری ساکن تهران... 30 شهریور 1344 38
درباره: منوچهر قاهری عطف به 1768ط م /5345/م ر -30 /6 /44 13 مهر 1344 39
شماره: 1981ط م /1433 سازمان اطلاعات و امنیت کشور عطف به شماره 31330 /325 مورخ 13 /7 /44 اشعار می‌دارد که روش مجله کلوپ روتاری تهران شمال... 25 مهر 1344 40
از: ساواک به: وزارت اطلاعات عطف به 1981ط م /1433/م ط چون نامه مزبور به امضاء مدیر کل آن وزارتخانه بوده و طبق قانون مکاتبات... 25 مهر 1344 41
موضوع: کلوپ روتاری تهران 17 آذر 1344 42
درباره: کلوپ روتاری تهران پیرو شماره 23439/الف 3 ـ 30 /6 /38 24 آذر 1344 43
درباره: آقای منوچهر قاهری 20 دی 1344 44
خلاصه سابقه کلوپ روتاری - 45
درباره: آقای منوچهر قاهری 21 دی 1344 46
درباره: کلوپ روتاری پیرو شماره 47582 /321 -24 /9 /44 27 دی 1344 47
1
2
3
...
7
8
9
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.