حمیدرضا پهلوی به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
موضوع: اعلام نمره حمید‌رضا 25 آبان 1322 1
جناب آقای وحید کفیل محترم وزارت فرهنگ 21 آبان 1322 3
جناب آقای دکتر صدیق1 وزیر فرهنگ رونوشت نامه شماره 1088/ 17 /10 /22 دبستان فیروزکوهی 17 دی 1322 4
صورت نمرات سه ماهه اول سال تحصیلی 1322 والاحضرت شاهپور حمیدرضا دانش‌آموز کلاس پنجم - 5
جناب آقای علا وزیر محترم دربارشاهشاهی 20 دی 1322 6
وزارت دربار شاهنشاهی 19 آذر 1333 7
اداره‌ی کل آمار و ثبت احوال 1 دی 1333 8
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه - 9
پیشگاه مقدس ـ اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ارواحنا فداه 14 فروردین 1336 10
گزارش 12 تیر 1336 11
گزارش 27 مرداد 1336 13
موضوع: دربار شاهنشاهی 14 فروردین 1337 15
موضوع: شهرداری تهران 3 تیر 1337 16
موضوع: دربار شاهنشاهی 10 تیر 1337 18
موضوع: معاملات زمین 17 شهریور 1337 20
موضوع: پالیزی سناتور 19 شهریور 1337 21
موضوع: شرکت آسفالت راه 26 شهریور 1337 25
موضوع: دربار شاهنشاهی 29 شهریور 1337 27
اطلاعیه 5 مهر 1337 28
موضوع: دربار شاهنشاهی 6 مهر 1337 30
موضوع: دربار شاهنشاهی 10 آبان 1337 31
گزارش 12 آبان 1337 32
موضوع: والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی 19 آبان 1337 33
موضوع: دربار شاهنشاهی 16 آذر 1337 35
موضوع: دربار شاهنشاهی 22 آذر 1337 36
اطلاعیه 25 آذر 1337 37
موضوع: تصاحب چند مغازه 5 اسفند 1337 38
اطلاعیه 6 اسفند 1337 39
وزارت دربار شاهنشاهی 21 فروردین 1338 40
وزارت دربار شاهنشاهی 20 اردیبهشت 1338 41
1
2
3
...
7
8
9
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.