جعفر شریف امامی به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
1ـ نام : جعفر 2ـ شهرت ـ لقب : شریف امامی 3ـ نام و شهرت پدر : مرحوم حاج شیخ نظام العلماء 4ـ نام مادر :............. 5 ـ تاریخ تولد یا... - 1
مهندس جعفر شریف امامی - 4
نام : جعفر شهرت : شریف امامی پدر : حاج محمدحسن شغل سناتور : (رئیس مجلس سنا) اسم مستعار :....... شماره شناسنامه :...... محل صدور... - 6
وزارت جنگ فرمانداری نظامی راه آهن - 7
بیوگرافی جعفر شریف امامی 16 تیر 1337 9
رونوشت اطلاعیه شماره 2ـ 3ـ 2899 15 مهر 1338 11
موضوع : فعالیتهای سیاسی 6 بهمن 1338 13
موضوع : رونوشت اطلاعیه شماره 2ـ3ـ213 20 فروردین 1339 14
جناب آقای مهندس شریف امامی نخست وزیر 29 شهریور 1339 15
موضوع : انجمن نویسندگان جراید 25 مهر 1339 16
موضوع : فعالیتهای سیاسی 1 آبان 1339 17
موضوع : انتشار شایعات 10 اسفند 1339 18
گروه ترقیخواهان : - 20
اطلاعیه 3 اردیبهشت 1340 24
موضوع : اظهارات مهندس جعفر شریف امامی 18 اردیبهشت 1340 25
اطلاعیه 15 مرداد 1340 26
اطلاعیه 15 مرداد 1340 27
موضوع : وضع دولت 19 مرداد 1340 28
اطلاعیه 29 مرداد 1340 30
موضوع : اظهارات احمد آرامش1 27 شهریور 1340 31
موضوع : وضع دولت و روابط با شوروی 3 مهر 1340 33
موضوع : وضع دولت 17 مهر 1340 34
موضوع : آقای مهندس شریف امامی 29 مهر 1340 35
موضوع : فعالیت های سیاسی 18 دی 1340 36
موضوع : فعالیت های سیاسی 10 بهمن 1340 37
مفاد گزارش ضمیمه با اطلاعات واصله بعدی و شرکت آقایان نخست وزیران اسبق و رجال معمر و همچنین سردار فاخر حکمت1 و محمدعلی... 22 اسفند 1340 39
موضوع : فعالیت های سیاسی 28 بهمن 1340 42
موضوع : کاندیدای نخست وزیری 1 اسفند 1340 43
موضوع : جلسه منزل مهندس جعفر شریف امامی 1 اسفند 1340 47
موضوع : جلسه منزل احمد آرامش 14 اسفند 1340 48
1
2
3
...
12
13
14
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.