استاد شهید مرتضی مطهری به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع: سخنرانی شیخ مرتضی مطهری در حسینیه ارشاد 12 اردیبهشت 1349 219
موضوع: اعلامیه کمک به سازمان های چریکی فلسطین 20 اردیبهشت 1349 221
گزارش درباره: شیخ مرتضی مطهری واعظ1 26 اردیبهشت 1349 222
درباره: اظهارات مرتضی مطهری عطف به شماره 14632 / ه/ 3 ـ 19 /2 /49 24 اردیبهشت 1349 224
موضوع: شیخ مرتضی مطهری 20 اردیبهشت 1349 225
از : 20 ه 5 به : 327 شماره : 2804/ ه 5 طبق اطلاع حسابی به نام ملت فلسطین در بانکهای ملی و صادرات و بازرگانی در تهران باز شده و اخیرا... 24 اردیبهشت 1349 227
موضوع : پخش اعلامیه بمنظور جمع آوری پول جهت آوارگان فلسطین - 228
لتجدن اشدالناس عداوه للذین آمنوا الیهود (قرآن کریم. سوره مائده آیه 82) هر آینه یهودیان را شدیدترین مردم از حیث دشمنی با... - 229
موضوع: هیأت انصارالحسین 24 اردیبهشت 1349 231
موضوع : پخش اعلامیه پیرو : 28041 /20 ه 5 ـ 24 /2 /49 27 اردیبهشت 1349 233
برای فلسطین - 234
درباره: جمع آوری وجه جهت سازمان الفتح1 31 اردیبهشت 1349 235
از : 325 به : عرض میرساند اعلامیه زیر در تاریخ 3 /3 /49 جهت درج بروزنامه های اطلاعات و کیهان داده شده است: برای کمک به آوارگان... 4 خرداد 1349 239
موضوع: سخنرانی در حسینیه ارشاد 6 خرداد 1349 240
موضوع: سخنرانی شیخ مرتضی مطهری در حسینیه ارشاد 14 خرداد 1349 241
احضار شیخ مرتضی مطهری و سید ابوالفضل موسوی زنجانی امام جماعت مسجد الجواد. - 242
درباره: احضار سه نفر روحانی عطف به شماره 1029 /316 ـ 7 /3 /49 18 خرداد 1349 243
درباره: جمع آوری اعانه جهت سازمان الفتح.عطف به شماره 475 /316 ـ 8 /2 /49 18 خرداد 1349 244
جلب شیخ مرتضی مطهری پیرو یادداشت اداری مورخه 16 /3 /49 19 خرداد 1349 245
درباره : احضار شیخ مرتضی مطهری پیرو شماره 15187 /20 ه3 ـ 18 /3 /49 24 خرداد 1349 246
درباره : شیخ مرتضی مطهری فرزند شیخ حسین 23 تیر 1349 247
برگزاری نماز بوسیله طالقانی و مراسم ختم مرحوم آیت الله امینی و سخنرانی امانی در مسجد هدایت 29 تیر 1349 248
موضوع: سمینار دبیران علوم دینی 1 مرداد 1349 249
درباره: شیخ مرتضی مطهری فرزند شیخ حسین عطف به 16161 /20ه3 ـ 1 /5 /49 28 شهریور 1349 250
درباره : آقای شیخ مرتضی مطهری فرزند شیخ حسین 24 تیر 251
موضوع: سخنرانی شیخ مرتضی مطهری 1 مرداد 1349 252
موضوع: سخنرانی شیخ مرتضی مطهری در حسینیه ارشاد 6 مرداد 1349 254
موضوع : سخنرانی شیخ مرتضی مطهری در حسینیه ارشاد 6 مرداد 1349 255
درباره: جمع آوری وجه جهت آوارگان فلسطین عطف به شماره : 1940 /316 ـ 22 /4 /49 7 مرداد 1349 256
درباره: جمع آوری وجه جهت آوارگان فلسطینی عطف به شماره 16339 /20 ه3 ـ 7 /5 /49 26 مرداد 1349 257
1
2
3
4
5
6
7
8
...
13
14
15
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.