استاد شهید مرتضی مطهری به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه یازده
بیوگرافی شیخ مرتضی مطهری - 1
امامی خوئی محرمانه مستقیم حضور محترم سرلشکر تیمور بختیار معاون معظم نخست وزیر چون آقای راشد کسالت دارد و دوازده شب... 12 تیر 1337 4
شماره : 2ـ3ـ2802 در منزل علی بابائی آقای مطهری درباره انتخابات1 سخنرانی کرده اظهار داشت تمام افراد بشر باید در رفاه و... 26 مرداد 1339 5
شماره : 2ـ3ـ2811 در منزل علی بابائی ـ آقای مطهری درباره ماهیت اجتماع و طبقات مختلف صحبت کرده و در این باره مثالی زده اظهار... 27 مرداد 1339 6
شماره : 2 ـ م ـ 2844 در منزل علی بابائی ـ آقای مطهری منبر رفته و اظهار داشت قوم اسرائیل که زمان موسی زندگی می کردند و حضرت موسی... 29 مرداد 1339 7
شماره : 2ـ 3ـ 2861 در منزل علی بابائی آقای مطهری منبر رفته درباره پول، قدرت و زور سخنرانی مفصلی نموده و اظهار داشت کشور ایران... 30 مرداد 1339 8
شماره : 20ـ3ـ28876 در منزل علی بابائی شیخ مطهری درباره اوضاع فعلی کشور سخنرانی نموده و اظهار داشت مطابق قوانین اسلام و دستور... 1 شهریور 1339 9
موضوع : جلسه سخنرانی مذهبی ماهیانه در منزل آقای حاج علی نویدی بازرگان 5 مهر 1339 10
موضوع : جلسات مذهبی جبهه ملی 30 آبان 1339 15
پیرو اطلاعیه 3549/ س. ن / ج ـ 30 /8 /39 3 آذر 1339 16
موضوع : سخنرانی مرتضی مطهری (تقوی از نظر اسلام) 3 آذر 1339 17
موضوع : گزارش 5 آذر 1335 18
یادداشت اداری 13 آذر 1339 21
موضوع : انجمن اسلامی معلمین 17 مرداد 1340 22
جامعة اسلامی معلمین «تهران» - 24
مکتب توحید - 26
موضوع : مسجد هدایت 6 مرداد 1341 28
موضوع : مرتضی مطهری فرزند محمدحسین 15 خرداد 1342 29
قرار بازداشت موقت با توجه به نامه8776 /313 ـ 15 /3 /42 اداره سازمان امنیت 15 خرداد 1342 30
صورت اسامی روحانیونی که در وقایع جریان اخیر دستگیر و در حال حاضر بازداشت میباشند 15 خرداد 1342 31
موضوع : مرتضی مطهری فرزند حسین 27 خرداد 1342 32
موضوع : مرتضی مطهری فرزند حسین 27 خرداد 1342 33
درباره : آقای مرتضی مطهری فرزند حسین بازگشت بشماره: 11250 /312ـ 7 /2 /42 1 تیر 1342 34
مرتضی مطهری شماره شناسنامه 2233 فریمان متولد 1299 فرزند حاج شیخ محمدحسین ساکن تهران کوچه دردار شرقی بن بست دبستان کمیلی.... - 35
موضوع : شیخ مرتضی مطهری فرزند شیخ حسین شماره عطف : 448/ ب 1 ـ 15 /3 /42 26 تیر 1342 36
پیرو : 448 / ب 1 15 /3 /42 26 تیر 1342 37
موضوع : شیخ مرتضی مطهری فرزند شیخ محمد حسین 21 اسفند 1342 38
خواهشمند است استعلامیه زیر را تکمیل فرمائید و اطمینان داشته باشید که مطالب مندرجه در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود. - 39
موضوع : اجتماع روحانیون در منزل آیت الله میلانی 6 مرداد 1342 42
موضوع : پخش اعلامیه آیت الله میلانی 11 آبان 1342 44
1
2
3
...
13
14
15
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.