اللهیار صالح به روایت اسناد ساواک-جلد دوم


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
زندگینامه پنج
موضوع: شایعات و اعتصاب بازار 11 فروردین 1342 1
موضوع: جلسه منزل دکتر جهانشاه صالح 24 فروردین 1342 2
موضوع: آقای اللهیار صالح 27 فروردین 1342 7
موضوع: نامه دکتر مصدق در مورد جبهه ملی 29 فروردین 1342 8
موضوع: شایعه جلوگیری از تظاهرات 29 فروردین 1342 9
موضوع: فعالیت جبهه ملی 31 فروردین 1342 10
دستور فرمایند آقای اللهیار فرزند حسن شهرت صالح را به زندان قزل قلعه1 تحویل و نتیجه را به این بازرسی اعلام دارند. 1 اردیبهشت 1342 12
موضوع: تهیه‌کنندگان اعلامیه‌های جبهه ملی و اداره‌ کنندگان کمیته استان تهران جبهه ملی 3 اردیبهشت 1342 13
موضوع: آزادی زندانیان دانشجویان 4 اردیبهشت 1342 13
موضوع: اظهارات بهرام نمازی عضو حزب ملت ایران 4 اردیبهشت 1342 15
موضوع: پخش اعلامیه 11 اردیبهشت 1342 16
موضوع: پیغام اللهیار صالح 24 اردیبهشت 1342 18
موضوع: دانشگاه 30 اردیبهشت 1342 19
موضوع: محمد سلیسپور و علی سرجوانی 31 اردیبهشت 1342 20
موضوع: ملاقات تیمسار پاکروان با سران جبهه ملی 22 خرداد 1342 20
موضوع: اظهارات چند نفر از اعضاء جبهه ملی 26 خرداد 1342 21
موضوع: ارسال نامه به اللهیار صالح در زندان 5 تیر 1342 22
موضوع: آقای اللهیار صالح 26 تیر 1342 23
بفرموده تیمسار ریاست ساواک در تاریخ 25 /4 /42 معاینه پزشکی با حضور پزشک متخصص مجاری ادراری از آقای اللهیار صالح در زندان به عمل آمد 27 تیر 1342 24
موضوع: جبهه ملی 7 مرداد 1342 25
روز گذشته شخصی به نام ثنائی با خانم اللهیار صالح تماس گرفته و به او گفته است کارهائی هست که آقای صالح بایستی دستور بدهند ولی چون تحت مراقبت هستند این فرصت دست نمی‌دهد 7 مرداد 1342 26
موضوع: اظهارات صالحی و شمس‌الدین امیرعلائی 21 مرداد 1342 27
موضوع: تجمع در منزل آقای نجفی 21 مرداد 1342 28
موضوع: جبهه ملی 24 مرداد 1342 30
موضوع: حزب ایران 3 شهریور 1342 31
موضوع: آقای اللهیار صالح فرزند حسن 13 شهریور 1342 33
درباره: آقای اللهیار فرزند حسن شهرت صالح 13 شهریور 1342 34
موضوع: شایعات 14 شهریور 1342 35
موضوع: مصاحبه مطبوعاتی اللهیار صالح 16 شهریور 1342 36
موضوع: نامه آقای اللهیار صالح به کمیته دانشگاه وابسته به جبهه ملی 16 شهریور 1342 37
1
2
3
...
14
15
16
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.