آیت‌الله محمدصادق خلخالی به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
موضوع : فعالیت های مضره 27 خرداد 1342 1
گزارش - 2
گزارش 24 خرداد 1342 3
گزارش 25 خرداد 1342 4
گزارش 26 خرداد 1342 5
برگ بازجوئی و صورتجلسه محمدصادق فرزند یداله شهرت صادقی 26 خرداد 1342 7
موضوع : آقای شیخ محمدصادق صادقی (معروف به خلخالی) 27 خرداد 1342 9
شش نفر متهم اعزامی از ساواک تهران به نامهای 1ـ محمود رجب زاده1 2ـ ابراهیم فخاری2 3ـ علی دربان3 4ـ... 27 خرداد 1342 10
موضوع : آقای شیخ محمدصادق صادقی معروف به خلخالی 28 خرداد 1342 11
موضوع : محمدصادق صادقی فرزند یداللّه 28 خرداد 1342 12
درباره : محمدصادق صادقی فرزند یداللّه 28 خرداد 1342 13
قرار بازداشت موقت 28 خرداد 1342 14
از : بازپرسی به : زندان پادگان عشرت آباد1 شماره : 663/ب م طبق تقاضای شماره 11267 /313 ـ 28 /3 /42 سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره... 28 خرداد 1342 15
بازجوئی از : محمدصادق شهرت صادقی معروف به خلخالی فرزند یداله 30 خرداد 1342 16
س ـ با احراز هویت شما ملتزم به راستگوئی هستید. ج ـ بله ملتزم به راستگوئی هستم محمدصادق صادقی س ـ علت دستگیری و اتهام شما چه... 30 خرداد 1342 19
موضوع : محمدصادق صادقی (خلخالی) فرزند یداله 1 تیر 1342 21
شماره : 606 / ه ریاست زندان شهربانی کل کشور دستور فرمایید غیرنظامی محمدصادق فرزند یداله شهرت صادقی (خلخالی) بازداشتی 663/... 1 تیر 1342 22
گزارش موضوع : محمدصادق فرزند یداللّه شهرت صادقی معروف به خلخالی - 23
موضوع : محمدصادق صادقی فرزند یداله (معروف به خلخالی) شماره عطف و پیرو : 663/ب ـ 28 /3 /42 23 تیر 1342 25
در مورد تبدیل قرار بازداشت مورخه 23 تیر 1342 26
پیرو : 663/ ـ ب 2 ـ 28 /3 /42 23 تیر 1342 27
اینجانب محمدصادق صادقی فرزند یداله شهرت صادق خلخالی دارنده شناسنامه شماره 25 صادره از حوزه 3 سنجبد خلخال متولد سال 1305... 23 تیر 1342 28
درباره : غیرنظامی محمدصادق صادقی فرزند یداله (معروف به خلخالی) متهم به ایجاد بلوا و آشوب و تحریک مردم به جنگ و قتال 29 مرداد 1342 29
قرار منع پیگرد 23 شهریور 1342 30
درباره : پرونده اتهامی غیرنظامی محمدصادق صادقی (خلخالی) فرزند یداله متهم به ایجاد بلوا و آشوب و تحریک مردم به جنگ و قتال بازگشت به شماره : 3039 ـ 16 /7 /42 1 آبان 1342 32
درباره : آقای محمدصادق صادقی معروف به خلخالی 11 اسفند 1343 33
موضوع : شیخ محمدصادق صادقی معروف به خلخالی پیرو شماره تلگراف 649 ـ 9 /12 /43 11 اسفند 1343 34
فرستنده : ساواک قم گیرنده : ساواک تهران شماره : 2905/ ق م خواهشمند است دستور فرمایید استعلامیه زیر را تکمیل نموده اعاده... 11 اسفند 1343 35
شیخ محمدصادق صادقی معروف به خلخالی 12 اسفند 1343 38
موضوع : شیخ محمدصادق صادقی معروف به خلخالی 13 اسفند 1343 40
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.