کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
بیانیه درباره ی کنگره ی نویسندگان 1 اسفند 1346 1
موضوع : اظهارات حسین تحویلدار در مورد اقدامات جلال آل احمد درباره مخالفت1 با کنگره نویسندگان 8 اسفند 1346 3
درباره : اظهارات حسین تحویلدار در مورد اقدامات جلال آل احمد درباره مخالفت با کنگره نویسندگان عطف : به گزارش خبر 38663 /20 ه 2ـ8 /12 /46 9 اسفند 1346 5
درباره : منوچهر هزارخوانی1 فرزند یوسف پیرو نامه 5107/ ه ـ 10 /1 /47 1 اردیبهشت 1347 6
1ـ نام داریوش 2ـ در صورتی که نام دیگری داشته ذکر گردد ـ 3ـ شهرت آشوری 4ـ لقب ـ 5ـ نام و شهرت پدر جعفر آشوری 6ـ نام مادر... 23 مهر 1347 7
درباره : تشکیل کانون نویسندگان ایران و انتخاب چند تن از اعضاء جامعه سوسیالیستها1 به عنوان دبیر شورا عطف به گزارش خبر 7182 /20 ه 2 ـ 23 /2 /47 30 اردیبهشت 1347 10
درباره : تشکیل کانون نویسندگان ایران و انتخاب چند تن از اعضاء جامعه سوسیالیستها به عنوان دبیر شورا 31 اردیبهشت 1347 13
موضوع : تشکیل کانون نویسندگان ایران و انتخاب چند تن از اعضاء جامعه سوسیالیستها به عنوان دبیر شورا 23 اردیبهشت 1347 14
مصاحبه با آقای بهرام بیضائی1 25 خرداد 1347 17
درباره : بهرام بیضائی پیرو 9047/ ه 2 ـ 1 /3 /47 27 خرداد 1347 21
گزارش درباره : کانون نویسندگان ایران 29 خرداد 1347 24
درباره : بهرام بیضائی عطف به شماره 10522/ ه 2 ـ 27 /3 /47 6 تیر 1347 25
درباره : تشکیل کانون نویسندگان ایران بازگشت به شماره 33129 /312 ـ 31 /2 /47 6 تیر 1347 26
درباره : تشکیل کانون نویسندگان ایران و انتخاب چند تن از اعضاء جامعه سوسیالیستها به عنوان دبیر شورا پیرو 33129 /312 ـ 31 /2 /47 6 تیر 1347 27
درباره : تشکیل کانون نویسندگان ایران بازگشت به شماره : 33928 /312 ـ 6 /4 /47 10 تیر 1347 28
درباره : تشکیل کانون نویسندگان ایران عطف به : 23541 /325 ـ 10 /4 /47 25 تیر 1347 29
موضوع : کانون نویسندگان ایران 30 تیر 1347 30
درباره : کانون نویسندگان عطف 33938 /312 ـ 6 /4 /471 3 مرداد 1347 33
درباره : کانون نویسندگان ایران 3 مرداد 1347 34
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 12 مرداد 1347 38
اساسنامه کانون نویسندگان ایران1 متن نهائی فصل اول ـ کلیات - 39
شهربانی کل کشور 6 شهریور 1347 48
درباره : کانون نویسندگان 12 شهریور 1347 49
گزارش درباره : کانون نویسندگان ایران 17 شهریور 1347 50
درباره : کانون نویسندگان عطف به 23824 /325 ـ 12 /6 /47 20 شهریور 1347 55
درباره : کانون نویسندگان ایران بازگشت به شماره 913/ ط م ـ 6 /6 /47 23 شهریور 1347 56
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 8 مهر 1347 57
کانون نویسندگان ایران 20 مهر 1347 58
1 ـ نام سیمین 2 ـ در صورتی که نام دیگری داشته ذکر گردد 3 ـ شهرت دانشور 4 ـ لقب 5 ـ نام و شهرت پدر دکتر محمد علی دانشور 6 ـ نام... - 59
کانون نویسندگان ایران 20 مهر 1347 60
1
2
3
...
5
6
7
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.