کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک - جلد دوم


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
دفتر مخصوص شاهنشاهی 17 اسفند 1342 22
شماره : 21517 /20 به دستور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن لیست مناقصه ساختمانهای مؤسسه حصارک و انبارهای مرکزی سازمان... 29 تیر 1343 23
موضوع: اظهارات احمدعلی شریفی 28 مهر 1343 24
شماره : 7952 نظریه پیشنهاد جناب امیرعباس هویدا نخست وزیر به موجب این دستخط جناب دکتر هوشنگ نهاوندی را به سمت وزارت... 11 بهمن 1343 25
موضوع: دکتر هوشنگ نهاوندی وزیر آبادانی [و ]مسکن 20 مرداد 1344 26
موضوع : اظهارات هدایت اله متین دفتری1 4 شهریور 1344 27
موضوع: اظهارات نوذری مخبر روزنامه کیهان 6 آبان 1344 28
درباره: کاظم پزشکی 20 آذر 1344 29
زهوشنگ نهاوندی من از نو بگویم قصه ای بنشین و بشنو شنیدم این وزیر کت سه چاکی زمانی داشت کیش اشتراکی در آئین سیاسی مزدکی... - 30
به : 322 از : 20/ ه شماره : 27391 /323 دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن. دکتر آموزگار1 وزیر دارائی. دکتر عالیخانی2 وزیر اقتصاد... 17 شهریور 1345 31
موضوع : روابط آقایان وزراء آبادانی و مسکن ـ دارائی و اقتصاد با یکدیگر عطف : 27391 /322 ـ 17 /6 /45 20 شهریور 1345 32
دفتر مخصوص شاهنشاهی 1 آبان 1346 36
موضوع : آقای نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن 28 خرداد 1347 37
موضوع : انجمن ایرانی برادری جهانی1 پیرو : 11704 /20 ه 4 ـ 8 /5 /47 10 مرداد 1347 38
موضوع : آقای دکتر نهاوندی 17 اسفند 1347 39
برادر عزیز و گرامی حضور شما در جلسه عادی لژ بزرگ ایران که به ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه 12 اسفند ماه 1350 در محل معهود... 12 اسفند 1350 40
موضوع : تأسیس لژ امیرکبیر (فراماسونری) پیرو تلفن گرام مورخه 14 /12 /51 15 اسفند 1351 41
لژ فروغی شماره 7 16 اردیبهشت 1352 42
موضوع : فراماسونری 22 آذر 1352 43
موضوع : خرید زمین وسیله دکتر نهاوندی 23 خرداد 1353 44
سری. مستقیم 7 مرداد 1353 45
آقای دکتر هوشنگ نهاوندی - 46
پیشگاه مبارک شهبانوی ارجمند و عزیز ایران - 47
موضوع : اعضاء دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانو 3 بهمن 1355 49
گرگ در مزرعه ی آهوی مشکین ختاست - 51
کثافتکاری جنابان 18 اردیبهشت 1357 53
به : 333 از : 201 شماره : 1095 /201 منشاء تلفنی اظهار داشته است که آقای هلمز رئیس سابق سیا و سفیر امریکا در دربار شاهنشاهی چند... 23 خرداد 1357 54
دفتر مخصوص شاهنشاهی 5 شهریور 1357 55
شماره : 3912/م جناب آقای نخست وزیر با نهایت احترام به استحضار خاطر شریف می رساند، 1ـ هنگامی که در بامداد روز پنجم شهریور با... 17 مهر 1357 56
برگ درخواست کار 26 تیر 1325 71
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.