کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک - جلد سوم


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
دفتر مخصوص شاهنشاهی 26 اسفند 1341 20
اطلاعیه به کلی محرمانه ـ مستقیم 19 آذر 1342 21
دفتر مخصوص شاهنشاهی 19 اسفند 1342 23
پیشگاه مبارک بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه ارواحنا فداه - 24
فاحشه خانه سپهبد ریاحی در وزارت کشاورزی - 26
دفتر مخصوص شاهنشاهی 11 بهمن 1343 27
اطلاعیه - 28
ندای خیرخواهانه 24 شهریور 1345 29
سازمان امنیت و اطلاعات کشور 20 بهمن 1345 31
موضوع : اصلاحات ارضی 25 بهمن 1345 33
شماره : 5873 با تائیدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران نظر به استدعای جناب اردشیر زاهدی وزیر... 19 مهر 1346 34
موضوع : اظهارات راننده وزیر کشاورزی سابق درباره سپهبد ریاحی 6 آبان 1346 35
محترما به استحضار می رساند : عریضه های ماشین شده ای از جانب جمشید بوئر احمدی و جهانگیر خزاعی علیه تیمسار سپهبد ریاحی... 5 آذر 1347 36
از : دبیرخانه وزیر امور خارجه به : سازمان اطلاعات و امنیت کشور شماره : 2150/د ب ع عین رونوشت نامه آقای دکتر روشن به نشانی... 27 شهریور 1348 39
دزد بزرگ ایران ریاحی سفیر ایران در هلند - 40
سفارت کبرای شاهنشاهی ایران لاهه وزارت امور خارجه ـ اداره سوم سیاسی گزارش سیاسی 30 بهمن 1348 42
وزارت امور خارجه جناب آقای معینیان ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی 12 فروردین 1349 46
سفارت کبرای شاهنشاهی ایران لاهه وزارت امور خارجه ـ اداره سوم سیاسی گزارش سیاسی 13 فروردین 1349 48
تیمسار سرتیپ کنگرلو 10 مهر 1353 52
خلاصه شرح حال - 53
خلاصه وضعیت خدمتی 22 مهر 1353 54
با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران 15 بهمن 1353 56
پیشگاه مبارک علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 16 اسفند 1354 57
وزارت پست و تلگراف و تلفن اداره موکس و تلکس - 59
موضوع : حزب ایران ـ سازمان برنامه 22 خرداد 1339 71
اطلاعاتی درباره مهندس اصفیاء 17 فروردین 1340 73
موضوع : حسنعلی منصور نماینده مجلس شورای ملی 17 دی 1342 77
موضوع : سازمان برنامه 25 مرداد 1343 78
موضوع : سازمان برنامه 25 مرداد 1343 79
موضوع : سازمان برنامه 16 شهریور 1343 81
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.