روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
گزارش اطلاعات خارجی موضوع : مصاحبه رئیس رکن 2 ستاد ارتش عراق با وابسته نظامی شاهنشاهی ایران 13 مرداد 1338 25
موضوع : شایعه مربوط به ترور قاسم رئیس جمهور عراق 25 مهر 1338 27
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 30 آبان 1338 28
موضوع : اختلافات مرزی عراق 25 آذر 1338 29
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 28 آذر 1338 30
وزارت امور خارجه 15 آذر 1338 31
موضوع : اوضاع عراق 29 آذر 1338 36
موضوع : تبعید شیوخ 19 دی 1338 37
اطلاعیه 22 دی 1338 38
گزارش اطلاعات خارجی موضوع : نوشتن شعار علیه ایران 28 دی 1338 40
اطلاعیه 4 بهمن 1338 41
گزارش اطلاعات خارجی موضوع : عراقیهائی که در بحرین بعضا تبلیغ بر حقانیت عراق نسبت به شط العرب[اروندرود] می نمایند 12 بهمن 1338 42
موضوع : استخدام رانندگان آشنا به جاده های ایرانی 13 بهمن 1338 43
وزارت کشور سازمان اطلاعات و امنیت کشور 18 بهمن 1338 44
موضوع : اظهارات شیخ محمدغریب باساک 26 بهمن 1338 46
موضوع : تعیین بودجه جهت کسب اطلاع از داخله ایران 8 اسفند 1338 48
موضوع : شایعات گوناگون 10 فروردین 1339 49
موضوع : سران جاف مقیم عراق 28 فروردین 1339 50
موضوع : تظاهرات بر له اعلیحضرت شاهنشاه ایران 1 اردیبهشت 1339 51
موضوع : روش مطبوعات دولت عراق نسبت به ایران 31 اردیبهشت 1339 52
موضوع : وضع اسفناک زندانیان ایرانی در عراق 7 تیر 1339 53
موضوع : نظر اهالی خانقین نسبت به ایران 22 تیر 1339 55
موضوع : تبعید کمونیست ها 17 مرداد 1339 56
ایجاد دو پایگاه موشکی در عراق 22 مرداد 1339 57
موضوع : مذاکرات در مورد اداره امور شط العرب[اروندرود] 14 شهریور 1339 59
موضوع : اوضاع داخلی عراق و مهاجرین ایرانی 22 آذر 1339 62
موضوع : وارد کردن تفنگهای سوریه به عراق 7 دی 1339 65
موضوع : ارسال اسلحه از سوریه به مناطق کردنشین عراق 7 دی 1339 66
شماره : 4612 /12 الف وزارت کشور ـ محترما معروض می دارد گزارش ناحیه ژاندارمری باختر مستند به گزارش دسته نوسود حاکی است که طبق... 14 دی 1339 69
موضوع : فیلم طلسم شکسته 23 بهمن 1339 70
1
2
3
...
7
8
9
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.