خلیل ملکی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه پنج
آقای خلیل ملکی طبق شرحی که نوشته و رونوشت آن ضمیمه است عضو حزب توده بوده 18 دی 1328 1
پاکت ممهور- محرمانه شماره ۴۶۹۱۳ الف ۳ در سازمان اطلاعات و امنیت کشور - 2
گزارش 22 مهر 1331 3
گزارش 30 مهر 1331 5
گزارش 11 آبان 1331 6
گزارش 11 آبان 1331 7
گزارش 18 آذر 1331 8
خلاصه پرونده آقای خلیل ملکی مستخرجه از پرونده رکن ۲ ستاد ارتش - 9
گزارش 6 مرداد 1332 16
وزارت دفاع ملی 9 شهریور 1332 17
وزارت فرهنگ - 18
س: با تفهیم تبصره ماده /۱۲۵ خود را معرفی نمائید 25 شهریور 1332 19
ریاست ستاد فرمانداری نظامی تهران 2 مهر 1332 24
پیوست: اوراق مکشوفه طبق صورت مجلس تنظیمی بهمراهی سه نفر متهم 13 آبان 1332 26
بفرموده طبق دستور فرماندار نظامی - 27
گزارش 2 آذر 1332 28
گزارش 29 بهمن 1332 29
گزارش 9 اسفند 1332 30
وزارت دفاع ملی 1 اردیبهشت 1333 31
گزارش 26 تیر 1332 32
گزارش 4 مرداد 1333 33
اطلاع واصله حاکیست حزب نیروی سوم چندی است در آن اداره شروع بفعالیت دامنه‌داری نموده 22 آبان 1334 34
مأمور نفوذی از حزب نیروی سوم خنجی1 گزارش می‌دهد 15 آذر 1334 35
مأمور ویژه از حزب نیروی سوم گزارش می‌دهد. 12 فروردین 1335 36
بولتن نوبه‌ای جامعه سوسیالیست‌های باصطلاح نهضت ملی ایران 16 شهریور 1335 37
گزارش 5 اردیبهشت 1336 41
گزارش 7 اردیبهشت 1336 43
گزارش 19 خرداد 1336 44
اطلاعیه 26 شهریور 1336 45
گزارش 10 مهر 1332 46
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.