شهید آیت‌الله سیدمحمدرضا سعیدی به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مروری بر زندگینامه ‌‌‌آیت‌الله شهید سید محمدرضا سعیدی ث
موضوع‌‌: وعاظی که تصمیم دارند از طرف خمینی به قطر و کویت و بحرین بروند - 1
صورت اسامی وعاظی که از طرف خمینی از قم به قطر و کویت و بحرین و پاکستان می‌روند. - 2
تیمسار ریاست ساواک (مدیریت کل اداره هشتم) - 3
موضوع‌‌: سیدی خراسانی معروف به سعیدی - 4
موضوع‌‌: سخنرانی سید محمدرضا سعیدی - 5
موضوع‌‌: اظهارات سید محمدرضا سعیدی - 6
سید محمدرضا سعیدی - 7
برگ تعرفه و بیوگرافی روحانیون - 8
موضوع‌‌: سید محمدرضا سعیدی - 9
درباره‌‌: محمدرضا سعیدی - 11
موضوع‌‌: اجتماع در منزل سعیدی پیشنماز مسجد موسی بن جعفر - 12
موضوع‌‌: اظهارات سید محمدرضا سعیدی - 13
موضوع‌‌: فعالیت سید محمدرضا سعیدی - 14
برگ بازجویی و صورت جلسه از سید محمدرضا سعیدی در جلسه اول - 15
برگ بازجویی و صورت جلسه از سید محمدرضا سعیدی در جلسه دوم - 21
شهربانی کل، اداره اطلاعات - 28
تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور - 32
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسی ارتش قرار تأمین - 33
گزارش بازجوئی - 34
درباره‌‌: غیر نظامی سید محمدرضا فرزند سید احمد شهرت سعیدی - 36
بازجویی از‌‌: محمدرضا سعیدی - 37
بازجویی از‌‌: محمدرضا سعیدی 6 مرداد 1345 43
دربار: سید محمدرضا سعیدی فرزند سید احمد عطف به نامه ۲۹۱ ۵۰ -۱۰/۵/۴۵ - 50
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسی ارتش - 51
محمدرضا سعیدی - 54
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسی ارتش - 55
موضوع اعزام زندانی، سید محمدرضا، شهرت، سعیدی متهم به اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت - 56
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسی ارتش دادنامه - 57
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسی ارتش کیفرخواست - 58
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسی ارتش صورتجلسه رسمی دادگاه - 60
1
2
3
...
15
16
17
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.