شهید آیت‌الله حاج شیخ علی قدوسی


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
زندگینامه یازده
درباره: علی قدوسی فرزند احمد 2 اردیبهشت 1344 23
نام. على. در صورتی که نام دیگری دارد ذکر شود. - نام پدر. احمد 23 فروردین 1344 24
درباره: گزارش 26 خرداد 1345 27
اساسنامه - 29
درباره: علی قدوسی نهاوندی 12 خرداد 1345 41
گزارش - 44
غیر‌نظامی علی فرزند احمد شهرت قدوسی 18 خرداد 1345 48
درباره: بازجوئی از آقای علی قدوسی 18 خرداد 1345 49
بازجویی از آقای علی قدوسی 18 خرداد 1345 60
درباره: علی قدوسی نهاوندی فرزند احمد 19 خرداد 1345 89
درباره غیر‌نظامی علی فرزند احمد شهرت قدوسی نهاوندی 21 خرداد 1345 90
درباره غیرنظامی علی فرزند احمد شهرت قدوسی نهاوندی 22 خرداد 1345 91
درباره: علی قدوسی 1 تیر 1345 92
درباره: غیرنظامی علی فرزند احمد شهرت قدوسی نهاوندی 2 تیر 1345 93
درباره: علی قدوسی نهاوندی 11 تیر 1345 94
الف - مشخصات متهم: - 96
موضوع: منتظری و قدوسی 13 تیر 1345 99
درباره غیرنظامی علی فرزند احمد شهرت قدوسی 18 تیر 1345 100
درباره: غیرنظامی على فرزند احمد شهرت قدوسی 19 تیر 1345 101
درباره: تبدیل قرار تأمین 18 تیر 1345 102
درباره: علی قدوسی فرزند احمد و حسینعلی منتظری 23 تیر 1345 103
موضوع: منتظری و قدوسی 23 تیر 1345 104
درباره: غیرنظامی علی قدوسی نهاوندی فرزند احمد متهم به اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت 4 مرداد 1345 105
نام و نام خانوادگی علی قدوسی. 9 مرداد 1345 106
خواهشمند است دستور فرمایند سرلوحه پرونده کلاسه ۱۴۰۰۷ و فیش مربوطه را به مشخصات زیر تکمیل و تصحیح نمایند. 8 مهر 1351 107
شهرت قدوسی . اسم علی. اسم پدر احمد. 17 مهر 1351 108
فرم درخواست بررسی سوابق 16 مرداد 1352 109
درباره مدرسه حقانی 28 اسفند 1352 110
درباره مدرسه حقانی 18 فروردین 1353 113
درباره: تلگرافات وارده 22 دی 1353 116
1
2
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.