گروه ابوذر نهاوند

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
به‌طوری که تلفناً به علت درگیر بودن، خلاصه اتفاق به ریاست کمیته ضدخرابکاری و بخش 312 آن اداره کل اعلام گردیده است - 1
درباره: دستگیری خرابکاران در قم 27 تیر 1352 3
صورت جلسه - 4
درباره: پرونده شهادت پاسبان محمدرضا مدنی 27 تیر 1352 5
صورت جلسه - 6
در ساعت 9:30 روز 27 /4 /52 با حضور امضاء کنندگان 27 تیر 1352 7
صورت مجلس 27 تیر 1352 8
موضوع: تحویل متهمین ضدامنیتی 27 تیر 1352 9
موضوع: درباره تحویل متهمین ضدامنیتی 27 تیر 1352 10
ریاست کمیته مشترک ضد خرابکاری 28 تیر 1352 11
صورت جلسه - 12
صورت جلسه - 13
درباره: ولی‌الله سیف فرزند محمود شهرت سیف شغل بیکار 30 تیر 1352 15
بازجویی از: ولی‌الله سیف فرزند محمود - 16
گزارش 30 تیر 1352 20
درباره: روح‌الله فرزند قاسم شهرت سیف شغل محصل 30 تیر 1352 21
بازجویی از: روح‌الله سیف محصل 28 تیر 1352 22
بازجویی از: روح‌الله سیف 28 تیر 1352 23
درباره: بهمن فرزند ولی‌الله شهرت منشط شغل دیپلمه بیکار 30 تیر 1352 24
برگ بازجویی و صورت جلسه: بهمن منشط - 25
درباره: حجت‌الله فرزند علی شهرت عبدلی شغل محصل 30 تیر 1352 27
برگ بازجویی و صورت جلسه از حجت‌الله عبدلی فرزند علی - 28
درباره: حجت‌الله فرزند صحبت شهرت آورزمانی شغل محصل 30 تیر 1352 30
برگ بازجویی و صورت جلسه: حجت‌الله آورزمانی - 31
درباره: ولی‌الله فرزند علی شهرت کشفی شغل بیکار 30 تیر 1352 33
بازجویی از: ولی‌الله شهرت کشفی فرزند علی - 34
درباره: ماشاءالله سیف 30 تیر 1352 36
درباره: ماشاءالله سیف فرزند رحم‌خدا شهرت سیف شغل لحافدوز 30 تیر 1352 37
بازجویی از: ماشاءالله سیف فرزند رحم‌خدا - 38
درباره: علیرضا فرزند محمدحسین شهرت کرمعلی شغل محصل 30 تیر 1352 40
1
2
3
4
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.