ترور شاه / حادثه کاخ مرمر به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
در سوء قصدى که ازطرف یکى از سربازان گارد شاهنشاهى نسبت باعلیحضرت همایون شاهنشاه به عمل آمد - 1
خبرى براى رادیو 4 اردیبهشت 1344 2
خبر براى اطلاعات 4 اردیبهشت 1344 3
خبر براى کیهان 4 اردیبهشت 1344 4
موضوع: حادثه کاخ مرمر - 5
موضوع: خیلى محرمانه 9 اردیبهشت 1344 6
تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور 14 اردیبهشت 1344 8
اطلاعات کسب شده در مورد توطئه کاخ مرمر - 9
درباره: حادثه 21 فروردین ماه کاخ مرمر 29 اردیبهشت 1344 11
پیشگاه مبارک بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه 29 اردیبهشت 1344 13
پیشگاه مبارک بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه - 14
تحقیقات انجام شده از: - 16
مهندس پرویز نیکخواه: - 17
محترماً به عرض می‌رساند. از مجموع تحقیقاتى که از متهمین حادثه 21 فروردین کاخ مرمر صورت گرفته این حقیقت آشکار شده است 3 خرداد 1344 39
درباره: شایعه مرگ پرویز نیکخواه 3 خرداد 1344 43
گزارش - 44
موضوع: سرباز وظیفه معدوم رضا شمس‌آبادى 18 اردیبهشت 1344 46
درباره: سرباز وظیفه معدوم رضا شمس‌آبادى 18 اردیبهشت 1344 47
اطلاعات یکى از منابع بخش 322 درباره یکى از متهمین حادثه کاخ مرمر و سوء قصد به اعلیحضرت همایون شاهنشاه جهت استحضار به شرح زیر به عرض می‌رسد. 18 مهر 1344 48
آقاى جمشید قریب1 معاون سیاسى وزارت امور خارجه تلفنى به اطلاع تیمسار سرلشکر ماهوتیان2 رسانده‌اند. 8 آبان 1344 51
گزارش - 52
پس از حادثه 21 فروردین کاخ مرمر در اثر تحقیقاتى که به عمل آمد یک شبکه کمونیستى که از دو سال پیش به اینطرف در کشور مشغول فعالیت شده بود کشف گردید - 53
مستخرجه از تز نوشته شده بوسیله پرویز نیکخواه که بتصویب گروه چهارنفرى رسیده است. - 77
گزارش 9 آذر 1344 85
گزارش - 87
با توجه به این که در گذشته کمیته مرکزى حزب منحله توده مخالفت خود را با ترور فردى اعلام داشته 4 اردیبهشت 1344 121
موضوع: جلسه حوزه‌اى سوسیالیستها (نیروى سوم) 28 فروردین 1344 123
موضوع: جلسه‌اى در اطاق کار میرحسین سرشار عضو جامعه سوسیالیستها 10 تیر 1344 131
موضوع: متن اعلامیه جامعه سوسیالیستهاى ایرانى و اروپایى 20 خرداد 1344 133
خلاصه‌اى از گزارشات خبرى واصله پیرامون حادثه کاخ مرمر و اظهار عقیده طبقات و احزاب مختلف ذیلا به عرض می‌رسد. - 135
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.