انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان مازندران، کتاب 11

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
تلگرافات وارده 16 آذر 1357 1
موضوع: محرکین اعتصابات بهدارى بهزیستى 16 آذر 1357 2
موضوع: اعلامیه 16 آذر 1357 4
شهربانی استان مازندران (اطلاعات) 16 آذر 1357 6
درباره: تظاهرات ملی و میهنی 16 آذر 1357 7
موضوع: عبدالرحیم کاظمی گلوردی کارگر شرکت صنعتی بهپاک بهشهر 16 آذر 1357 8
تلفنگرام 16 آذر 1357 9
اقدامات تحریک‌آمیز و خلاف مصالح مملکتى دادیار دادسراى گرگان ـ استان مازندران - 10
تلفنگرام 16 آذر 1357 11
درباره: پرویز روشن قیاسی فرزند غلامعلی متولد 1321 شماره شناسنامه 3243 صادره از بهشهر شغل مدیر و صاحب آموزشگاه رانندگی 16 آذر 1357 12
درباره: حسینعلی قرقانی فرزند رضا شغل راننده کامیون متولد 1324 شماره شناسنامه 134 صادره از بهشهر 16 آذر 1357 13
ناحیه ژاندارمری مازندران ـ ر 2 16 آذر 1357 14
موضوع: تظاهرات در روز عاشورا 16 آذر 1357 16
سازمان بابل 16 آذر 1357 17
تلفنگرام 16 آذر 1357 18
پیرو تلفنگرام روز 16 /9 /57 16 آذر 1357 19
شایعات در آمل 16 آذر 1357 19
درباره علی اصغر عبدی اشرفی فرزند جعفر شغل مصالح ساختمان فروش متولد 1324 شماره شناسنامه 196 از بهشهر 16 آذر 1357 20
سازمان اطلاعات و امنیت مازندران 16 آذر 1357 21
موضوع: اقدامات ضدامنیتی 16 آذر 1357 22
حاجی کلیچی 16 آذر 1357 23
موضوع: اعلامیه تهدیدآمیز 16 آذر 1357 25
پیرو تلفنگرام روز 17 /9 /57 17 آذر 1357 26
پیرو: تلفنگرام روز 17 /9 /57 17 آذر 1357 26
بابل 17 آذر 1357 27
ساری 17 آذر 1357 28
پیرو شماره 38 ـ17ـ 55 ـ13 /9 /57 17 آذر 1357 29
وسیله بی‌سیم بابل 17 آذر 1357 30
بازگشت به شماره 426 /277 /5 ـ51ـ17 /9 /57 17 آذر 1357 30
بابل 17 آذر 1357 32
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.