انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان مازندران، کتاب 09

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
پیرو: تلفن‌گرام روز 8 /8 /57 11 آبان 1357 1
پیرو تلفنگرام روز 3 /8 /1357 11 آبان 1357 2
حوادث و وقایع شهرهای مختلف کشور در روز 11 /8 /1357 - 3
تلفنگرام از وزارت کشور 11 آبان 1357 4
پیرو تلفنگرام روز 8 /8 /57 11 آبان 1357 7
موضوع: یوسف جواهری صاحب استریو زنبورک واقع در شهرستان شاهی 11 آبان 1357 8
شهربانی استان 11 آبان 1357 9
مرکز 11 آبان 1357 10
سازمان اطلاعات و امنیت مازندران 11 آبان 1357 11
موضوع: تظاهرات 11 آبان 1357 11
موضوع: تحریکات ضدامنیتی 11 آبان 1357 12
مرکز ـ ساواک 12 آبان 1357 13
بابل 12 آبان 1357 14
تلفنگرام 12 آبان 1357 15
پیرو تلفنگرام روز 12 /8 /1357 12 آبان 1357 16
شهربانی استان مازندران (اطلاعات) 12 آبان 1357 16
شهربانی استان مازندران 12 آبان 1357 17
شهربانی بابل - 18
پیرو 3981 /2ﻫ 1 ـ 12 /8 /1357 12 آبان 1357 20
پیرو 3986 /2 ﻫ 1 ـ 12 /8 /1357 12 آبان 1357 21
حوادث و وقایع شهرهای مختلف کشور در روز1 12 /8 /1357 - 22
پیرو تلفنگرام روز 12 /8 /1357 12 آبان 1357 24
موضوع: تظاهرات - 25
ساری 12 آبان 1357 26
پیرو 3976 /2 ﻫ 1 ـ 12 /8 /1357 12 آبان 1357 27
پیرو تلفنگرام روز 12 /8 /1357 12 آبان 1357 28
آگهی تیمسار فرماندهی ژاندارمری کشور شاهنشاهی مرکز فرماندهی و ضداطلاعات 12 آبان 1357 29
شهربانی استان مازندران 12 آبان 1357 30
پیرو: تلفنگرام روز 12 /8 /1357 12 آبان 1357 31
شهربانی استان مازندران ـ اطلاعات 12 آبان 1357 32
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.