انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان یزد، کتاب 1


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
موضوع: تلگراف روحانیون یزد 20 آبان 1341 1
موضوع: حق رأی زنان 26 آبان 1341 3
آقایان- صدوقی - سیدرضا مشکوتی و سیدعلیرضا محمودآبادی 29 آبان 1341 7
حاجی سیدعلیمحمد وزیری 3 فروردین 1342 9
سرهنگ میرگلو 13 اردیبهشت 1342 12
ریاست محترم سازمان امنیت قم 18 اردیبهشت 1342 13
برابر اطلاع از طرف آیت‌اله خمینی به کلیه طلاب و وعاظی 30 اردیبهشت 1342 14
موضوع: سیدعبدالرضا مشکوة مقیم یزد 31 اردیبهشت 1342 16
درباره: فرستادن اعلامیه ملایان یزد 25 خرداد 1342 17
درباره: رفتن جناب آقای حاجی صدوقی از یزد به تهران 8 تیر 1342 20
برابر اطلاع رسیده آقای حاج شیخ محمد صدوقی 18 تیر 1342 21
به: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان دهم اصفهان 23 تیر 1342 22
مسجد برخوردار 23 تیر 1342 24
شهربانی یزد 23 تیر 1342 25
اطلاعیه 3 آبان 1342 25
آیت‌اله آقای محمدهادی الحسینی المیلانی 12 مرداد 1342 26
موضوع: روحانیون 24 مرداد 1342 27
شماره: 2468 /5 تاریخ: 30 /5 /1342 از: شهربانی یزد به: ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت استان دهم اصفهان عطف به نامه شماره 42 /2905 /7... 30 مرداد 1342 28
اطلاعیه 1 شهریور 1342 29
شماره: 2225 /5 تاریخ: 29 /4 /1343 از: شهربانی یزد به: شهربانی کل کشور ـ تیمسار ریاست اداره اطلاعات یک برگ اعلامیه به امضاء... 29 تیر 1343 30
فلسفی 22 مرداد 1343 31
[از:] شهربانی یزد تاریخ: 29 /6 /1343 [به:] اداره اطلاعات شماره: 3315 /5 طبق اطلاع واصله قرار است آقای فلسفی واعظ 10 شب به یزد بیاید... 29 شهریور 1343 33
اطلاعیه موضوع: دعوت از آقای فلسفی 5 آبان 1343 34
اطلاعیه موضوع: خودداری از نماز جماعت 18 آبان 1343 35
شیرازی مأمور یزد 21 آبان 1343 36
از: اصفهان تاریخ: 21 /8 /1343 به: تهران شماره: 341 شماره پیروی 339 ـ 21 /8 /43 برابر تحقیقات معموله، این امر محرکین... 21 آبان 1343 37
مساجد یزد نماز جماعت 24 آبان 1343 37
از: شهربانی یزد تاریخ: 25 /8 /1343 به: اداره اطلاعات شماره: 4434 پیرو 4190 ـ 17 /8 /43 در مساجدی که تاکنون نماز جماعت برگزار... 25 آبان 1343 38
اطلاعیه موضوع: شروع نماز در مساجد یزد 28 آبان 1343 38
[موضوع:]آیت‌اله خمینی 28 آبان 1343 39
1
2
3
...
16
17
18
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.