آیت‌الله عبدالرسول قائمی به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
... - 1
برگ تعرفه بیوگرافی روحانیون - 2
طبق گزارش قسمت مربوطه لیله 17 /1 /37 آقای شیخ عبدالرسول قائمی هنگام ایراد خطابه در مسجد نو 19 فروردین 1337 3
درباره: واعظ شیخ عبدالرسول قائمی - 4
درباره: شیخ عبدالرسول قائمی - 4
هرگونه پیشینه از آقای شیخ عبدالرسول قائمی 27 اردیبهشت 1337 5
درباره: آقای شیخ عبدالرسول قائمی 17 خرداد 1337 5
ریاست اداره ساواک در آبادان و خرمشهر و مناطق نفت‌خیز 19 خرداد 1337 6
گزارش - 7
اطلاعیه مورخه 3 /4 /1337 3 تیر 1337 9
ریاست ساواک استان خوزستان 12 آبان 1337 10
طبق دستور شفاهی به دارالایتام استقامت مراجعه نمودم 24 آبان 1337 11
رونوشت نامه شماره 17359 مورخه 8 /5 /1341 8 مرداد 1341 12
موضوع: جلوگیری از افتتاح سینما شعله 25 مرداد 1341 14
موضوع: سینمای آبادان 25 مرداد 1341 15
به فرموده تیمسار قائم‌مقام ریاست سازمان 25 مرداد 1341 18
موضوع: افتتاح سینما شعله 25 مرداد 1341 19
موضوع:‌ سینما آبادان 27 مرداد 1341 22
صورت مجلس مورخ 27 /5 /41 ساعت 17 27 مرداد 1341 29
رونوشت اطلاعیه 3861-29 /5 /41 29 مرداد 1341 30
گزارش 29 مرداد 1341 31
موضوع: تقاضای طلاب آبادان 30 مرداد 1341 33
اطلاعیه 30 مرداد 1341 34
موضوع: افتتاح سینما شعله 31 مرداد 1341 35
رونوشت نامه شماره 1527 /336-7 /6 /1341 اداره کل سوم به ساواک خوزستان 7 شهریور 1341 36
همانطور که خاطر عالی مستحضر است 12 شهریور 1341 37
موضوع: تأسیس سینما در آبادان 10 شهریور 1341 39
موضوع: سینمای شعله 11 شهریور 1341 40
موضوع:‌ عزیمت روحانیون 12 شهریور 1341 43
اطلاعیه 18 شهریور 1341 45
1
2
3
...
12
13
14
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.