زنان دربار به روایت اسناد ساواک - فرح پهلوی - جلد دوم


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر محترم امورخارجه 4 آذر 1347 5
سفارت شاهنشاهی ایران ـ آنکارا 4 آذر 1347 6
سفارت شاهنشاهی ایران ـ واشنگتن 4 آذر 1347 7
جناب آقای هوشنگ انصاری سفیر محترم شاهنشاه آریامهر واشنگتن 6 آذر 1347 8
جناب آقای فضل اللّه نبیل پیشکار محترم علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 20 آذر 1347 9
جناب آقای فضل اله نبیل پیشکار محترم علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 21 آذر 1347 10
جناب آقای جهانبانی سفیر محترم شاهنشاه آریامهر (پاریس) 26 آذر 1347 11
جناب آقای امیر تیمور سفیر محترم شاهنشاه آریامهر دهلی نو 26 دی 1347 12
جناب آقای بهبهانیان معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهی 18 اسفند 1347 13
جناب آقای رضا امیرتیمور سفیر محترم شاهنشاهی آریامهر دهلی نو 22 اسفند 1347 14
سفارت شاهنشاهی ایران در پاریس جناب آقای پاکروان سفیر شاهنشاه آریامهر 3 آبان 1348 15
جناب آقای فضل اله نبیل پیشکار علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 21 فروردین 1349 16
تیمسار سرلشکر حسن پاکروان سفیر محترم شاهنشاه آریامهر ـ پاریس 3 اردیبهشت 1349 17
جناب آقای فضل اله نبیل پیشکار محترم علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 15 اردیبهشت 1349 19
جناب آقای اسداله علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی 17 شهریور 1349 20
جناب آقای فضل اله نبیل پیشکار محترم علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 21 شهریور 1349 21
جناب آقای فضل اللّه نبیل پیشکار محترم علیاحضرت شهبانوی ایران 12 آذر 1349 22
جناب آقای پاکروان سفیر شاهنشاه آریامهر ـ پاریس 1 دی 1349 23
جناب آقای فضل اله نبیل پیشکار محترم علیاحضرت شهبانوی ایران 22 دی 1349 24
جناب آقای نعیما مدیرکل محترم وزارت دربار شاهنشاهی 26 بهمن 1349 25
دفتر علیاحضرت ملکه پهلوی ـ جناب آقای مشیری1 9 تیر 1350 26
کشف تلگراف رمز سفارت شاهنشاهی در پاریس جناب آقای بهادری رئیس دفتر مخصوص علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 27 مهر 1351 27
جناب آقای امیراسداله علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی 28 آذر 1351 28
کشف تلگراف رمز از سفارت شاهنشاهی رم جناب آقای کریم پاشابهادری رئیس دفتر مخصوص علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران 4 فروردین 1352 29
دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران 1 خرداد 1354 30
جناب آقای اردشیر زاهدی سفیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ـ واشنگتن 14 مرداد 1354 31
تلگرام ـ واشنگتن جناب آقای اردشیر زاهدی سفیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر 8 شهریور 1354 32
جناب آقای کریم پاشا بهادری رئیس دفتر علیاحضرت شهبانوی ایران 25 شهریور 1354 33
تیمسار سپهبد علیمحمد خادمی مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران (هما) 25 آذر 1354 34
جناب آقای اردشیر زاهدی سفیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ـ واشنگتن 4 دی 1354 35
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.