جمشید آموزگار به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
تیمسار ریاست ستاد ارتش 5 فروردین 1331 1
بیوگرافی دکتر ـ جمشید آموزگار 24 تیر 1337 2
چون برگهای شماره 1 و 2 پرونده کلاسه 278 ـ 3 فرهنگ بنام (آموزگار) مربوط به سناتور حبیب اللّه آموزگار1 بوده و سایر برگها مربوط... 13 مرداد 1337 4
موضوع : حزب ملیون 22 مرداد 1337 5
موضوع : وزارت بهداری 30 مرداد 1337 6
موضوع : افکار عمومی 13 شهریور 1337 8
شماره : 1940 بر حسب پیشنهاد جناب دکتر منوچهر اقبال1 نخست وزیر بموجب این دستخط جناب دکتر جمشید آموزگار را بسمت وزارت کار... 13 شهریور 1337 9
وزارت امور خارجه - 10
شماره : 3744 بر حسب پیشنهاد جناب دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر بموجب این دستخط جناب دکتر جمشید آموزگار را بسمت وزارت... 9 آبان 1338 11
شماره : 2 ـ 3 ـ 4149 روز گذشته دکتر جهانگیر آموزگار پسر سناتور آموزگار که اخیرا از آمریکا به ایران آمده و از طرف حزب ملیون... 17 آبان 1339 12
درباره : تشکیل حزب توسط دکتر جمشید آموزگار 15 دی 1339 13
وزارت امور خارجه 22 بهمن 1339 14
دکتر جمشید آموزگار 20 تیر 1341 15
موضوع : اعلام سابقه 29 آبان 1341 17
موضوع : جمشید آموزگار شماره عطف : 16372 /824 ـ 29 /8 /41 12 آذر 1341 18
موضوع : کانون آب تهران 11 اسفند 1342 19
دفتر مخصوص شاهنشاهی - 20
شماره : 8916 نظر به پیشنهاد جناب حسنعلی منصور1 نخست وزیر بموجب این دستخط جناب دکتر جمشید آموزگار را بسمت وزیر بهداری... 18 اسفند 1342 24
کانون آب تهران 18 اسفند 1342 25
آقای جمشید آموزگار 22 اسفند 1342 26
خواهشمند است استعلامیه زیر را تکمیل فرمائید و اطمینان داشته باشید که مطالب مندرجه در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود - 27
موضوع : شایعات 23 شهریور 1343 30
بقیه شایعات 29 شهریور 1343 32
درباره : شایعات 28 شهریور 1343 33
درباره : شایعات 16 مهر 1343 34
موضوع : سناتور سیدجلال الدین تهرانی 28 مهر 1343 35
تلگرام 2 دی 1343 36
شماره : 7946 نظر به پیشنهاد جناب امیرعباس هویدا نخست وزیر بموجب این دستخط جناب دکتر جمشید آموزگار را بسمت وزارت بهداری... 11 بهمن 1343 37
درباره : جلسه هفتگی دوستان 15 بهمن 1343 38
موضوع : دکتر جمشید آموزگار وزیر بهداری 28 بهمن 1343 39
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.